logo

E-helse er bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å forbedre effektivitet, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgssektoren.

Se all forskning

Siste nytt

Minneord om Sture Pettersen

Det er med dyp sorg vi mottok nyheten om at vår tidligere kjære kollega og nestleder ved forhenværende Nasjonalt senter for telemedisin (NST), Sture Pettersen, brått og uventet gikk ut av tiden lørdag 6. juli på hytta i Dåfjord.

11.07.2024

Nytt europeisk nettverk for bedre data- og digital helseinnovasjon

Pålitelig helseinformasjon er essensielt for å levere helsetjenester av høy kvalitet og fremme digital helse. Verdens helseorganisasjon (WHO) har nå lansert et strategiske partnernettverk for data- og digital helse. Målet er å tette kritiske sikkerhetshull i helsesystemene. Nasjonalt senter for e-helseforskning bidrar med vår forskning i nettverket.

19.06.2024

Helsedata er vanskelig tilgjengelig for brukerne

De som bruker helseapper og medisinsk utstyr, blir ofte frustrert over strenge personvernregler. – Teknologien gir økt livskvalitet, men kravene hemmer datadeling og en enklere hverdag, sier forsker.

18.06.2024

Pasientsikkerhet og samhandling - Erfaringer med pasientens legemiddelliste

Pasientenes legemiddelliste har vært prøvd ut i Bergen de siste årene. Hvordan opplever fastleger og sykehusansatte endringene dette har medført?

10.06.2024
Alle nyheter

Tema