logo

Kompetanse

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal samle, produsere og formidle kunnskap og erfaringer myndighetene trenger for å utvikle en god og fornuftig politikk på e-helseområdet.

illustrasjon
ARRANGEMENTER:

  15-18. 02  2017      Paris, Frankrike

Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD 2017)


  16-17. 02  2017      Oslo

Bedre helse med e-helse


  19-23. 02  2017      Orlando, Florida USA

HIMSS17


  19-23. 03  2017      Nice, Frankrike

eTELEMED 2017


  28-29. 03  2017      Liège, Frankrike

HIMSS Liège


-Fremtidsrettet forskning på e-helse