Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for e-helseforskning ble startet opp 1. januar 2016. Senteret skal ha en nasjonal rolle og understøtte nasjonale behov for kunnskap på e-helseområdet.

Siste nyheter