logo

Kompetanse

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal samle, produsere og formidle kunnskap og erfaringer myndighetene trenger for å utvikle en god og fornuftig politikk på e-helseområdet.

illustrasjon
ARRANGEMENTER:

  1-2. 06  2017      Paris, Frankrike

Doctors 2.0 & YOU: The International Digital Health Congress


  4-7. 06  2017      Toronto, Canada

eHealth 2017


  5-10. 06  2017      Guimarães, Portugal

European Conference on Information Systems 2017


  7-9. 06  2017      Svolvær

DIPS forum 2017


  8. 06  2017      Tromsø

Helsekompetanse


-Fremtidsrettet forskning på e-helse