logo

Kompetanse

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal samle, produsere og formidle kunnskap og erfaringer myndighetene trenger for å utvikle en god og fornuftig politikk på e-helseområdet.

illustrasjon
ARRANGEMENTER:

  26-28. September 2016      Singapore

International Forum on Quality and Safety in Healthcare


  27-28. September 2016      Trondheim

HelsIT


  11-12. October 2016      Trondheim

Normkonferansen


  15-16. November 2016      Oslo

European Telemedicine Conference (ETC) 2016


  15-16. November 2016      Oslo

EHiN Future Health


-Fremtidsrettet forskning på e-helse