logo

Kompetanse

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal samle, produsere og formidle kunnskap myndighetene trenger for å utvikle og iverksette en kunnskapsbasert politikk på e-helsefeltet.

illustrasjon
ARRANGEMENTER:

  31-1. 10  2017      Oslo

EHiN 2017


  8-10. 11  2017      Berlin, Tyskland

eCardiology eHealth


  13-16. 11  2017      Dusseldorf, Tyskland

Medica 2017


  21-22. 11  2017      Barcelona, Spania

World of Health IT


  21-22. 11  2017      Barcelona, Spania

European Telemedicine Conference


-Fremtidsrettet forskning på e-helse