E-helse er bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å forbedre effektivitet, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgssektoren.

 

Forskningsnytt


Nasjonalt nettverk for digital legemiddelhåndtering

Vi vil bygge opp et nettverk innen digital legemiddelhåndtering i Norge. Det er viktig at forskere innen feltet får et forum for å diskutere aktuelle forskningsspørsmål og samarbeid i pågående og fremtidige prosjekter.

Vi forsker på Helseplattformen

Nasjonalt senter for e-helseforskning følger utviklingen av Helseplattformen tett. Fra 2019 skal vi forske på implementeringen.