logo

Kompetanse

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal samle, produsere og formidle kunnskap og erfaringer myndighetene trenger for å utvikle en god og fornuftig politikk på e-helseområdet.

illustrasjon
ARRANGEMENTER:

  27-29. 01  2017      Paris

Journée nationale de l'innovation en santé 2017


  28-29. 01  2017      Paris

Les Trophées de la Santé Mobile 2017


  15-18. 02  2017      Paris, Frankrike

Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD 2017)


  16-17. 02  2017      Oslo

Bedre helse med e-helse


  19-23. 02  2017      Orlando, Florida USA

HIMSS17


-Fremtidsrettet forskning på e-helse