logo

Kompetanse

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal samle, produsere og formidle kunnskap og erfaringer myndighetene trenger for å utvikle en god og fornuftig politikk på e-helseområdet.

illustrasjon
ARRANGEMENTER:

  23-24. 05  2017      Wien, Østerrike

eHealth 2017 11th ANNUAL Conference on Health Informatics meets eHealth


  23-24. 05  2017      London, England

Digital Health World Congress 2017


  1-2. 06  2017      Paris, Frankrike

Doctors 2.0 & YOU: The International Digital Health Congress


  4-7. 06  2017      Toronto, Canada

eHealth 2017


  5-10. 06  2017      Guimarães, Portugal

European Conference on Information Systems 2017


-Fremtidsrettet forskning på e-helse