logo

Kompetanse

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal samle, produsere og formidle kunnskap og erfaringer myndighetene trenger for å utvikle en god og fornuftig politikk på e-helseområdet.

illustrasjon
ARRANGEMENTER:

  15-18. February 2017      Paris, France

Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD 2017)


  16-17. February 2017      Oslo

Bedre helse med e-helse


  19-23. February 2017      Orlando, Florida USA

HIMSS17


  19-23. March 2017      Nice, France

eTELEMED 2017


  28-29. March 2017      Liège, France

HIMSS Liège


-Fremtidsrettet forskning på e-helse