logo

Kompetanse

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal samle, produsere og formidle kunnskap og erfaringer myndighetene trenger for å utvikle en god og fornuftig politikk på e-helseområdet.

illustrasjon
ARRANGEMENTER:

  28-29. 03  2017      Liège, Frankrike

HIMSS Liège


  5-7. 04  2017      Luxembourg

Med-e-Tel


  5-6. 04  2017      Bergen

KlinIKT 2017


  24-26. 04  2017      Manchester, England

Informatics for Health 2017


  25-27. 04  2017      Göteborg, Sverige

VITALIS


-Fremtidsrettet forskning på e-helse