logo

Kompetanse

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal samle, produsere og formidle kunnskap myndighetene trenger for å utvikle og iverksette en kunnskapsbasert politikk på e-helsefeltet.

illustrasjon

-Fremtidsrettet forskning på e-helse