logo

Kompetanse

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal samle, produsere og formidle kunnskap og erfaringer myndighetene trenger for å utvikle en god og fornuftig politikk på e-helseområdet.

illustrasjon
ARRANGEMENTER:

  2-3. November 2016      Tromsø

Forskningskonferansen 2016


  15-16. November 2016      Oslo

European Telemedicine Conference (ETC) 2016


  15-16. November 2016      Oslo

EHiN Future Health


  21-22. November 2016      Barcelona, Spain

WoHIT


  15-18. February 2017      Paris, France

Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD 2017)


-Fremtidsrettet forskning på e-helse