logo

Kompetanse

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal samle, produsere og formidle den kunnskapen som myndighetene trenger for å utvikle og iverksette en kunnskapsbasert politikk på e-helsefeltet.

illustrasjon
ARRANGEMENTER:

  1-4. 10  2017      London, England

ISQUA


  19-20. 10  2017      Oslo

Health Data Analysis


  31-1. 10  2017      Oslo

EHiN 2017


  8-10. 11  2017      Berlin, Tyskland

eCardiology eHealth


  13-16. 11  2017      Dusseldorf, Tyskland

Medica 2017


-Fremtidsrettet forskning på e-helse