logo

Kompetanse

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal samle, produsere og formidle kunnskap og erfaringer myndighetene trenger for å utvikle en god og fornuftig politikk på e-helseområdet.

illustrasjon
ARRANGEMENTER:

  14-15. 03  2017      Trondheim

Nasjonal konferanse i Helsetjenesteforskning


  16. 03  2017      Fornebu

Helseteknologi-konferansen 2017


  19-23. 03  2017      Nice, Frankrike

eTELEMED 2017


  19-23. 03  2017      Nice, Frankrike

eKnow


  28-29. 03  2017      Liège, Frankrike

HIMSS Liège


-Fremtidsrettet forskning på e-helse