logo

Andrius Budrionis

Bio

Andrius Budrionis, postdok, har vært ved senteret siden 2012. Han har bachelor- og mastergrad i Programvareutvikling fra Universitetet i Vilnius i Litauen. I 2015 forsvarte Andrius sin doktoravhandling ved UiT Norges Arktiske Universitet.  I løpet av sin karriere som forsker har Andrius jobbet med teknologiutfordringer i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Han er interessert i kommunikasjonsmekanismer i helsetjenesten, effektevaluering av telemedisin- og e-helsesystemer og aksept av disse systemene i praksis. Han jobber for tiden med innføringen av paradigmet om den lærende helsetjenesten i Norge. Dette paradigmet handler om raskere progresjon av forskningsresultater i klinisk praksis og bedre tilpasning til pasientens individuelle behov.

Andrius Budrionis

Telefon: 913 60 982

Stilling: Postdoktorstipendiat

Avdeling: Helsedata og analyse


Publikasjoner i CRIStin

LinkedIn-profil