Per Atle Bakkevoll

Bio

Per Atle Bakkevoll, senior consultant, started at the centre in 2001. He holds a MSc in Computer Science from UiT The Arctic University of Norway and has project manager qualifications from the Norwegian Business School (BI). He has experience as a systems developer at the University of Tromsø. Bakkevold was section manager from 2008-2015.

Per Atle Bakkevoll

email hidden; JavaScript is required

Tel: +47 957 28 549

Title: PhD student

Department: Health Analytics


CRIStin profile

Per Atle's projects

Project title Year Theme Project management
USECARE - USE Cases for Informal Care 2015 - 2016 Citizen services
Undine Knarvik
Architecturally practices and possibilities for clinical decision 2016 - 2017 Patient pathways
Kristian Malm-Nicolaisen
Transition to ontology based terminologies 2016 - 2017 Patient pathways
Kristian Malm-Nicolaisen
International Use Cases for Modern Health Analytics 2016 - 2017 Health data
Per Atle Bakkevoll
International Reference Cases for the Use of Health Data 2016 - 2016 Health data
Per Atle Bakkevoll
MyData 2016 - 2017 Health data
Per Atle Bakkevoll
Terminology and Coding Systems 2016 - 2016 Patient pathways
Per Atle Bakkevoll
InterActive atlases of health inequalities 2016 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Felles standarisert terminologi - Vurdering av SNOMED CT 2015 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
IKT-løsning for helseindikator-data for ikke smittsomme sykdommer (NCD) 2017 - 2020 Citizen services
Health data
Inger Torhild Gram
Health Analytics knowledge raising 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Health Analytics 2 2018 - 2018 Health data
Per Atle Bakkevoll
Decision support for personalized chronic pain care test test 2019 - 2021 Health data
Johan Gustav Bellika

Per Atle's publications in Cristin

Title Year Category

Per Atle's project reports

Report no. Title Author(s)
2018 04 Health Analytics Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Anne Torill Nordsletta, Per Atle Bakkevoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Johan Gustav Bellika, Håvard Blixgård, Fred Godtliebsen, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Line Helen Linstad
2018 03 Health analytics: Kunstig intelligens–nye muligheter for helsetjenesten Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta, Fred Godtliebsen, Johan Gustav Bellika, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Håvard Blixgård
2017 11 Internasjonale eksempler på bruk av helseanalyse Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis
2017 12 Kunnskapsoppsummering - Velferdsteknologi Undine Knarvik, Gunn Hilde Rotvold, Siri Bjørvig, Per Atle Bakkevoll
2017 08 Ontology-based terminologies for healthcare Luis Marco Ruiz, Kristian Malm-Nicolaisen, Rune Pedersen, Alexandra Makhlysheva, Per Atle Bakkevoll
2017 07 Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur Alexandra Makhlysheva, Kristian Malm-Nicolaisen, Luis Marco Ruiz, Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen
2017 03 IKT-støtte for kodeverk og terminologi Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen, Kristian Malm-Nicolaisen, Johan Gustav Bellika, Terje Solvoll
2016 05 Internasjonale referansecase for bruk av helsedata Per Atle Bakkevoll, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Line Helen Linstad

Per Atle's fact sheets

Fact sheet no Title Contact
2018 09 Artificial intelligence and machine learning in healthcare Alexandra Makhlysheva Per Atle Bakkevoll Anne Torill Nordsletta Line Helen Linstad
2017 02 A significant increase in the risk of exposure of health information in the United States Johan Gustav Bellika Alexandra Makhlysheva Per Atle Bakkevoll

Per Atle's posters

Poster no. Title Author(s) Size
2017 10 Mulighetsvindu for bruk av ontologibaserte terminologier i EIEJ og Helseplattformen Kristian Malm-Nicolaisen, Rune Pedersen, Johan Gustav Bellika, Luis Marco Ruiz, Per Atle Bakkevoll A0