Inger Marie Holm

Bio

Inger Marie Holm

Telefon: 996 29 441

Stilling: Forsker

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


Inger Maries prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Nytteeffektene av digitale helsetjenester 2017 - 2018 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Helseplattformen: fastlegers tidsbruk 2018 - 2018 Pasientforløp
Omid Saadatfard
Forsknings- og kunnskapsmiljøer på e-helse 2016 - 2016 Pasientforløp
Inger Marie Holm
Trendanalyse: fremtidens helse 2016 - 2017 Pasientforløp
Inger Marie Holm
Måling og forståelse av tidsbruk knyttet til informasjonsbehandling i den kommunale helsetjenesten 2017 - 2017 Pasientforløp
Gunn-Hilde Rotvold
Sosial, digital kontakt 2016 - 2018 Innbyggertjenester
Asbjørn Johansen Fagerlund
Konsept for nasjonal e-helse monitor 2016 - 2016 Tjenester for helsepersonell
Gunn-Hilde Rotvold

Inger Maries publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Responstjenester for trygghetsskapende teknologier 2019 RAPPORT
Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway 2019 FOREDRAG
Hjemme hos-kurs kan få eldre på sosiale medier 2018 MEDIEBIDRAG
Assessing Values In National And Regional Governance Of E-health 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger 2018 RAPPORT
Somaliere og norsk skole. En studie av somaliere i Norge med særlig fokus på relasjoner mellom lærere og foreldre. 2011 RAPPORT
Samtale om utfordringene eldre kan ha med teknologi sammen med pensjonist Bitten Barman-Jenssen 2018 MEDIEBIDRAG
Eldre og teknologi: Å få hjelp fra familien er ofte ikke den beste løsningen 2018 MEDIEBIDRAG
Kontakt legekontoret—fastlegens erfaringer 2018 INFORMASJONSMATR
E-konsultasjon—fastlegens erfaringer 2018 INFORMASJONSMATR
Forny resept—fastlegens erfaringer 2018 INFORMASJONSMATR
Elektronisk timebestilling—fastlegens erfaringer 2018 INFORMASJONSMATR
Value-based Governance of E-Health in National and Regional Contexts 2018 FOREDRAG
Governance and Leadership in Electronic Health Record Implementation: A Knowledge Summary 2018 FOREDRAG
Sosial digital kontakt - Mobilisering mot ensomhet blant eldre 2018 RAPPORT
Sosial digital kontakt - mobilisering mot ensomhet blant eldre 2018 FOREDRAG
Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie 2017 FOREDRAG
Vårt felles ansvar - UiTs akademiske dugnad for integrering av migranter og flyktninger. 2017 RAPPORT
MOOC-en "Nursing Traditions and History in Europe" blir til 2017 BOKRAPPORTDEL
Bruk av videokonferanse og nettbasert terapi - MasterMind Norge 2017 RAPPORT
The characteristic flux of the e-health definition 2017 BOKRAPPORTDEL
Drivere og trender i e-helsefeltet - Analyse og kunnskapsformidling 2017 RAPPORT
Konsept for nasjonal e-helsemonitor 2016 RAPPORT
Oversikt over tallmateriale og kartlegginger på e-helse i Norge 2016 RAPPORT

Inger Maries prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2019 02 Sosial digital kontakt – et år etter Inger Marie Holm, Asbjørn Johansen Fagerlund
2019 03 Responstjenester for trygghetsskapende teknologier Inger Marie Holm, Eli Kristiansen, Gunn-Hilde Rotvold
2017 04 Drivere og trender i e-helsefeltet Inger Marie Holm, Gunn-Hilde Rotvold, Kristian Malm-Nicolaisen
2018 05 Samhandling og informasjonsutveksling Kristian Malm-Nicolaisen, Inger Marie Holm, Line Silsand, Gunn-Hilde Rotvold, Gro-Hilde Severinsen, Halgeir Holthe, Anne Granstrøm Ekeland, Eli Kristiansen, Trine Bergmo, Rune Pedersen
2018 02 Sosial digital kontakt Inger Marie Holm, Asbjørn Johansen Fagerlund
2017 13 Bruk av videokonferanse og nettbasert terapi – MasterMind Norge Inger Marie Holm, Jane K. Kjøterøe (main author), Vemund Nordnes Myrbakk, Charlotte B. Goll, Erlend Bønes, Geir Øyvind Stensland.
2016 10 Konsept for nasjonal e-helsemonitor Hege Andreassen, Gunn-Hilde Rotvold, Line Helen Linstad, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Paolo Zanaboni
2016 01 Oversikt over tallmateriale og kartlegginger på e-helse i Norge - delrapport i utredning av nasjonal e-helse monitor Hege Andreassen, Trine Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm

Inger Maries faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2019 02 Sosial digital kontakt – et år etter Inger Marie Holm Asbjørn Johansen Fagerlund
2018 07 Kontakt legekontoret—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Inger Marie Holm Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 06 E-konsultasjon—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Inger Marie Holm Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 05 Forny resept—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Inger Marie Holm Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 04 Elektronisk timebestilling—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Inger Marie Holm Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni