Johan Gustav Bellika

Bio

Bellika har arbeidet i skjæringspunktet mellom medisin, medisinsk forskning og informatikk siden 1992, da han started ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet. Han har en master fra 1997 og ph.d. fra 2006 i informatikk fra UiT Norges arktiske universitet. Han har jobbet ved Nasjonalt senter for telemedisin siden 1997. I perioden mellom 2007 og 2013 var han ansatt ved Institutt for informatikk som førsteamanuensis på det internasjonale masterstudiet i telemedisin og e-helse. Han er nå Professor i medisinsk informatikk ved Institutt for klinisk medisin, helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet og Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hans nåværende forskning fokuserer på teknologi som beskytter persondata, samtidig som den tillater gjenbruk av helseopplysninger og støtter et lærende helsevesen.

Bellika har bidratt til mer enn 100 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter og fagfellevurderte konferanser. Bellika har lang erfaring som veileder for master- og doktorgradstudenter og postdoktorer. Han har også sittet som medlem av organisasjons- og vitenskapelige komiteer for nasjonale og internasjonale konferanser.

Bellika er CRIO (chief research Iinformatics officer) for PraksisNett, som er en nasjonal forskninginfrastruktur for primærhelsetjenesten. Han leder arbeidspakken som bygger og drifter IT systemet i forskningsinfrastrukturen.

Johan Gustav Bellika

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 957 48 049

Stilling: Professor

Avdeling: Helsedata og analyse


Johan Gustavs prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Learning Health Care System Toolbox (LHS-toolbox) 2016 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Johan Gustav Bellika
Økonomisk evaluering av pasientsentrert helsetjenesteteam 2015 - 2019 Pasientforløp
Trine Bergmo
Shaman: Arketype-basert modellering av symptom-baserte beslutningsstøttesystemer 2014 - 2017 Health data
Johan Gustav Bellika
Emnet - statistiske beregninger på distribuerte helseopplysninger som bevarer privatlivet 2014 - 2018 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Overgang til ontologibaserte terminologier 2016 - 2017 Pasientforløp
Kristian Malm-Nicolaisen
Internasjonale brukscase for moderne helseanalyse 2016 - 2017 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Internasjonale referansecase for bruk av helsedata 2016 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
MyData 2016 - 2017 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Terminologi og kodeverk 2016 - 2016 Pasientforløp
Per Atle Bakkevoll
PCRN infrastruktur 2018 - 2022 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Felles standarisert terminologi - Vurdering av SNOMED CT 2015 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Snow innovations 2014 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Johan Gustav Bellika
Kunnskapsheving Helsedataanalyse 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Advanced Secure Cloud Encrypted Platform for Internationally Orchestrated Solutions in Healthcare (ASCLEPIOS) 2018 - 2021 Health data
Kassaye Yitbarek Yigzaw

Johan Gustavs publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
E-health use in a representative sample of 18,497 respondents in Norway: Findings from the 7th population-based Tromsø Study, Part 1 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Person-centred, integrated and pro-active care for multi-morbid elderly with advanced care needs: A propensity score-matched controlled trial 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Impact of illness on e-health use: Findings from the 7th epidemiological Tromsø Study, part 2 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Does health information on the Internet make you feel better or worse? Findings from the 7th population-based Tromsø Study, Part 3. 2019 TIDSSKRIFTPUBL
The Norwegian Primary Care Research Network - Implementation and research; challenges and results so far 2018 FOREDRAG
Towards Practical Privacy-Preserving Distributed Statistical Computation of Health Data 2017 RAPPORT
A Significant Increase in The Risk for Exposure Of Health Information In The United States. Result from Analysing the US Data Breach Registry 2017 BOKRAPPORTDEL
PraksisNett - et nettverk av fastlegepraksiser. En storsatsing på forskning i allmennpraksis. 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Workshop on privacy-preserving statistical computation with Statistics Norway 2018 RAPPORT
Health Analytics 2018 RAPPORT
Health analytics Kunstig intelligens – nye muligheter for helsetjenesten 2018 RAPPORT
An Evaluation Framework for Defining the Contributions of Telestration in Surgical Telementoring 2013 FOREDRAG
Mulighetsvindu for bruk av ontologibaserte terminologier i EIEJ og Helseplattformen 2017 FOREDRAG
Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie 2017 FOREDRAG
Etablering av teknologisk plattform for benchmarking av effektmål 2017 FOREDRAG
Infrastructure for the Learning Healthcare System: Centralized or Distributed? 2017 BOKRAPPORTDEL
Ontology-based Terminology for Healthcare – Impact assessment and transitional consequences for implementation 2017 RAPPORT
Person-centered, cross organizational and multiprofessional team halves mortality risk. The PAtient Centered Care Team (PACT) Study – Preliminary results from a comparative effectiveness study 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Electronic health record data reuse infrastructure requirements 2017 RAPPORT
Combining multivariate statistics and the think-aloud protocol to assess Human-Computer Interaction barriers in symptom checkers 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Sterk økning i risiko for eksponering av helsedata i USA 2017 INFORMASJONSMATR
Vil pasienter bruke e-helseverktøy når de er syke? 2016 INFORMASJONSMATR
IKT-støtte for kodeverk og terminologi 2017 RAPPORT
Semantic interoperability in clinical decision support systems: a systematic review 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Automatic Monitoring and Control of Medication 2003 FOREDRAG
Secure and scalable deduplication of horizontally partitioned health data for privacy-preserving distributed statistical computation 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Forskningsprotokoll -VerDig Verdiskapende Digitale Samhandlingsløsninger for Pasientens helsetjeneste 2016 RAPPORT
Internasjonale referansecase for bruk av helsedata 2016 RAPPORT
Secure and scalable statistical computation of questionnaire data in R 2016 TIDSSKRIFTPUBL
The Learning Healthcare System: Where are we now? A systematic review 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Enabling Clinical Data Reuse with openEHR Data Warehouse Environments 2015 FOREDRAG
Semantic Interoperability in Clinical Decision Support Systems: A Systematic Review. 2015 FOREDRAG
Building a Learning Healthcare System in North Norway 2016 FOREDRAG
Interoperability Mechanisms of Clinical Decision Support Systems: A Systematic Review 2016 FOREDRAG
Building a Learning Healthcare System in North Norway 2016 FOREDRAG
Publication, discovery and interoperability of clinical decision support systems: a linked data approach 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Emnet: a tool for privacy-preserving statistical computing on distributed health data 2015 FOREDRAG
Archetype-based data warehouse environment to enable the reuse of electronic health record data 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Are Mobile Devices Ready for Telementoring? A Protocol Design for Randomized Controlled Trials 2014 FOREDRAG
Camera Movement during Telementoring and Laparoscopic Surgery: Challenges and Innovative Solutions 2015 FOREDRAG
Multidisciplinary Modelling of Symptoms and Signs with Archetypes and SNOMED-CT for Clinical Decision Support 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Privacy-preserving Statistical Query and Processing on Distributed OpenEHR Data 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Internet-based remote consultations-general practitioner experience and attitudes in Norway and Germany 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Video Conferencing Services in Healthcare: One Communication Platform to Support All 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Camera Movement during Telementoring and Laparoscopic Surgery: Challenges and Innovative Solutions 2015 BOKRAPPORTDEL
What device should be used for telementoring? Randomized controlled trial 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Assessing the impact of telestration on surgical telementoring: A Randomized Controlled Trial 2015 TIDSSKRIFTPUBL
A communicable disease query engine 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Helping patients in performing online video search: evaluating the importance of medical terminology extracted from MeSH and ICD-10 in health video title and description 2014 BOKRAPPORTDEL
Meta-architecture for the interoperability and knowledge management of archetype-based clinical decision support systems 2014 FOREDRAG
Meta-architecture for the interoperability and knowledge management of archetype-based clinical decision support systems 2014 BOKRAPPORTDEL
A communicable disease prediction benchmarking platform 2014 BOKRAPPORTDEL
Evaluation of Secure Multi-Party Computation for Reuse of Distributed Electronic Health Data 2014 BOKRAPPORTDEL
A communicable disease prediction benchmarking platform 2014 FOREDRAG
The Snow System - a Decentralized Medical Data Processing System 2014 BOKRAPPORTDEL
Meta-architecture for the interoperability and knowledge management of archetype-based clinical decision support systems 2014 RAPPORT
Evaluation of secure multi-party computation for reuse of distributed electronic health data 2014 FOREDRAG
Moving telementoring to the web 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Evaluering av telemedisinske tjenester. Teledermatologi - brukererfaringer. NST rapport 1999 RAPPORT
Are Mobile Devices Ready for Telementoring? A Protocol Design for Randomized Controlled Trials 2014 BOKRAPPORTDEL
Towards privacy preserving comparative effectiveness research 2013 FOREDRAG
The Snow system – a distributed medical data processing system 2013 FOREDRAG
Mobile Medical Mentor (M3) 2013 FOREDRAG
The Snow communicable disease outbreak detection approach 2013 FOREDRAG
The Snow infectious disease forecast service 2013 FOREDRAG
Towards Privacy-Preserving Computing on Distributed Electronic Health Record Data 2013 FOREDRAG
Towards Privacy-Preserving Computing on Distributed Electronic Health Record Data 2013 BOKRAPPORTDEL
Scandinavian Conference on Health Informatics 2013 - Proceedings 2013 BOK
International Master’s Program in Telemedicine and E‐health at University of Tromsø 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Telementoring as a Service 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Scandinavian Conference on Health Informatics 2013 2013 BOK
An Evaluation Framework for Defining the Contributions of Telestration in Surgical Telementoring 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Vil at du skal gå mindre til legen 2013 MEDIEBIDRAG
Viser smittefare nær deg 2013 MEDIEBIDRAG
Telestration in Mobile Telementoring 2013 BOKRAPPORTDEL
A web/mobile app for internet based survey of gastrointestinal and respiratory symptoms 2012 RAPPORT
Snow Integrated Communicable Disease Prediction Service 2012 RAPPORT
Enabling medical research on clinically collected data using openEHR archetypes 2012 RAPPORT
Ehealth systems and information needs of physicians 2012 BOKRAPPORTDEL
Surgical Telementoring in Knowledge Translation--Clinical Outcomes and Educational Benefits: A Comprehensive Review 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Modeling the spread of infectious diseases by Gaussian Markov Random Fields as a tool for medical decision making 2012 FOREDRAG
Causality in Scale Space as an Approach to Change Detection 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Towards Requirements for Telementoring Software 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Clinical and Educational Benefits of Surgical Telementoring 2012 BOKRAPPORTDEL
Scandinavian Conference on Health Informatics 2012 2012 BOK
Spatio-temporal modeling of communicable diseases: A case study of North Norway 2012 FOREDRAG
Social Media and Games as Self-Management Tools for Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus 2012 FOREDRAG
Social Media and Games as Self-Management Tools for Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus 2012 BOKRAPPORTDEL
The telemedicine and eHealth equation - proposal for an updated view on the Teorem of Medical Informatics 2011 BOKRAPPORTDEL
Global telemedicine services – what can be learned from telemedicine in Norway? 2011 BOKRAPPORTDEL
Se hvilke sykdommer som herjer i nabolaget 2012 MEDIEBIDRAG
Exploring the use of Educational Video Games as Self-Management Tools for Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus 2011 FOREDRAG
Towards a mobile solution for predicting illness in Type 1 Diabetes Mellitus: Development of a prediction model for detecting risk of illness in Type 1 Diabetes prior to symptom onset 2011 BOKRAPPORTDEL
Towards a mobile solution for predicting illness in Type 1 Diabetes Mellitus: Development of a prediction model for detecting risk of illness in Type 1 Diabetes prior to symptom onset 2011 FOREDRAG
Exploring the use of Educational Video Games as Self-Management Tools for Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus 2011 BOKRAPPORTDEL
Real-time local epidemiological data through the internet as a management tool for infections in the community 2011 FOREDRAG
The Snow disease surveillance system study 2011 FOREDRAG
Do GPs need online access to epidemiological data of communicable diseases from the local patient population? 2011 FOREDRAG
"Garbage in, garbage out": extracting disease surveillance data from epr systems in primary care 2008 BOKRAPPORTDEL
Challenges in Telemedicine and eHealth: Lessons Learned from 20 Years with Telemedicine in Tromsø 2007 TIDSSKRIFTPUBL
An Exploratory Study of Patient Attitudes towards Symptom Reporting in a Primary Care Setting Benefits for Medical Consultation and Syndromic Surveillance? 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Standards for reporting randomized controlled trials in medical informatics: a systematic review of CONSORT adherence in RCTs on clinical decision support 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Respiration Tracking Using the Wii Remote Game Controller 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Exploring illness prediction in Type 1 Diabetes Mellitus pre-symptom onset 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Symptoms from patients as the primary information source for real-time surveillance 2010 FOREDRAG
Exploring illness prediction in Type 1 Diabetes Mellitus pre-symptom onset 2010 FOREDRAG
Symptoms from patients as the primary information source for real-time surveillance 2010 TIDSSKRIFTPUBL
"La respiración como interfaz de usuario para programas de rehabilitación pulmonar: adquiriendo senales respiratorias con el mando de la Wii" [Respiration as user interface for pulmonary rehabilitation: acquisition of breathing signals with the Wii Remote] 2010 FOREDRAG
Disease surveillance systems for diabetics 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Point-of-care devices for healthy consumers - a feasibility study 2009 TIDSSKRIFTPUBL
PaSent - the Patient's Personal Health Advisor 2002 TIDSSKRIFTPUBL
The oncological nurse assistant: A web-based intelligent oncological nurse advisor 2005 TIDSSKRIFTPUBL
Using blood glucose data as an indicator for epidemic disease outbreaks 2005 TIDSSKRIFTPUBL
Propagation of program control: A tool for distributed disease surveillance 2005 TIDSSKRIFTPUBL
The potential of digital monochrome images versus colour slides in telescreening for diabetic retinopathy 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Bridging the Gap between Patients’ Expectations and General Practitioners’ Knowledge through Disease Surveillance 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Threats to Information Security of Real-Time Disease Surveillance Systems 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Authentication and Encryption in the Snow Disease Surveillance Network 2009 TIDSSKRIFTPUBL
The Reliability of the XMPP Protocol Extensions as a File Transfer Mechanism in Dedicated Healthcare Networks 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Disease outbreak detection through clique covering on a weighted ICPC-coded graph 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Electronic Disease Surveillance for Sensitive Population Groups - The Diabetics Case Study 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Eight Challenges for Developing Telemedicine Applications 2008 TIDSSKRIFTPUBL
An exploratory study of disease surveillance systems in Norway 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Reusing Patient Data to Enhance Patient Empowerment and Electronic Disease Surveillance 2009 TIDSSKRIFTPUBL
THE RELIABILITY OF THE XMPP PROTOCOL EXTENSIONS AS FILE TRANSFER MECHANISM IN DEDICATED HEALTHCARE NETWORKS 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Disease surveillance for sensitive populations 2007 RAPPORT
Blood glucose levels as a censor for the early detection of infection in type-1 diabetics 2007 RAPPORT
The Snow Agent System: A peer-to-peer system for disease surveillance and diagnostic assistance 2007 RAPPORT
What do GPs want in return from a Syndromic Surveillance system? 2007 RAPPORT
An Exploratory Study of Disease Surveillance System in Norway 2008 RAPPORT
Models for Automatic Detection of Infectious Diseases at an Early Stage in Disease Progression 2008 RAPPORT
Nettbasert pasientinformasjonssystem. Hovedrapport fra Elviraprosjektet 2001 RAPPORT
An Open Source PACS study 2006 RAPPORT
The Infectious Health Analysis (IHAS) system 2006 RAPPORT
The Scandinavian Health Network: Connecting the Scandinavian countries` health networks 2007 RAPPORT
Improving the performance of the in-band byte stream file transfer XMPP extension 2009 RAPPORT
Interactive Disease Maps for the Snow Agent System 2009 RAPPORT
THE RELIABILITY OF XMPP FOR FILE TRANSFER 2008 RAPPORT
Visualization of contagious disease outbreak information for primary care physicians 2007 RAPPORT
Breathing as user interface for pulmonary rehabilitation - Respiration tracking using the Wii remote controller 2010 RAPPORT
The Snow Agent System - A mobile agent system platform for extending electronic health record systems with clinical decision support modules 2006 RAPPORT
Authentication and encryption in the Snow Disease Surveillance Network 2009 FOREDRAG
Threats to Information Security of Real-Time Disease Surveillance Systems 2009 FOREDRAG
Bridging the Gap between Patients' Expectations and General Practitioners' Knowledge through Disease Surveillance 2009 FOREDRAG
New Directions in Electronic Disease Surveillance: Detection of Infectious Diseases during the Incubation Period 2009 FOREDRAG
The Snow system: a ubiquitous health surveillance system 2008 FOREDRAG
Eight Challenges for Developing Telemedicine Applications 2008 FOREDRAG
Models for Automatic Detection of Infectious Diseases at an Early Stage in Disease Progression 2008 FOREDRAG
An Exploratory Study of Disease Surveillance Systems in Norway 2008 FOREDRAG
“Garbage In, Garbage Out”- Extracting Disease Surveillance Data from EPR Systems in Primary Care 2008 FOREDRAG
THE RELIABILITY OF THE XMPP PROTOCOL EXTENSIONS AS FILE TRANSFER MECHANISM IN DEDICATED HEALTHCARE NETWORKS 2008 FOREDRAG
Electronic Disease Surveillance for Sensitive Population Groups - The Diabetics Case Study 2008 FOREDRAG
Disease outbreak detection through clique covering on a weighted ICPC-coded graph 2008 FOREDRAG
The Snow Agent System: A peer-to-peer system for disease surveillance and diagnostic assistance 2007 FOREDRAG
Automatic Infection Detection System 2007 FOREDRAG
Challenges in Telemedicine and eHealth: Lessons Learned from 20 Years with Telemedicine in Tromsø 2007 FOREDRAG
Scenario 2002 1999 FOREDRAG
A Qualitative Study of Current and Future Systems for Disease Surveillance 2008 FOREDRAG
Electronic infectious disease surveillance systems for diabetics 2008 FOREDRAG
Blood glucose levels as a censor for the early detection of infection in type-1 diabetics 2007 FOREDRAG
What do GPs want in return from a Syndromic Surveillance system? 2007 FOREDRAG
Disease surveillance for sensitive populations 2007 FOREDRAG
Electronic health surveillance: from John Snow to a networked health information system 2008 FOREDRAG
Open Source Software - The future of medical imaging? 2006 BOKRAPPORTDEL
A Decentralised Model for EHR Data Integration 2006 BOKRAPPORTDEL
Documents in medicine: from paper documents to quality-healthcare? 2007 BOKRAPPORTDEL
Challenges in Telemedicine and eHealth: Lessons Learned from 20 Years with Telemedicine in Tromsø 2007 BOKRAPPORTDEL
Automatic Infection Detection System 2007 BOKRAPPORTDEL
Electronic health surveillance: from John Snow to a network health information system 2008 BOKRAPPORTDEL
New Directions in Electronic Disease Surveillance: Detection of Infectious Diseases during the Incubation Period 2009 BOKRAPPORTDEL

Johan Gustavs prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2018 07 Workshop on privacy-preserving statistical computation with Statistics Norway Alexandra Makhlysheva, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Anne Torill Nordsletta, Johan Gustav Bellika
2018 04 Health Analytics Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Anne Torill Nordsletta, Per Atle Bakkevoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Johan Gustav Bellika, Håvard Blixgård, Fred Godtliebsen, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Line Helen Linstad
2018 03 Health analytics: Kunstig intelligens–nye muligheter for helsetjenesten Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta, Fred Godtliebsen, Johan Gustav Bellika, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Håvard Blixgård
2017 10 Requirements to the data reuse application programming interface for electronic health record systems Johan Gustav Bellika, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Andrius Budrionis, Luis Marco Ruiz, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Meskerem Asfaw
2017 03 IKT-støtte for kodeverk og terminologi Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen, Kristian Malm-Nicolaisen, Johan Gustav Bellika, Terje Solvoll
2016 05 Internasjonale referansecase for bruk av helsedata Per Atle Bakkevoll, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Line Helen Linstad
2016 09 Forskningsprotokoll –VerDig Gro Berntsen, Gunn-Hilde Rotvold, Rune Pedersen, Johan Gustav Bellika, Kristian Malm-Nicolaisen, Strisland F, Reitan J, Røhne M, Fensli R, Normann T.

Johan Gustavs faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2017 02 Sterk økning i risiko for eksponering av helsedata i USA Johan Gustav Bellika Alexandra Makhlysheva Per Atle Bakkevoll
2016 12 Vil pasienter bruke e-helseverktøy når de er syke? Johan Gustav Bellika