3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap

Prosjektbeskrivelse

For utfyllende informasjon og aktuelle saker om prosjektet, besøk vår nettside for 3P:
https://ehealthresearch.no/3p

Pasienter, myndigheter og profesjonelle uttrykker et stort behov for en radikal omorganisering av helsetjenester for pasienter med langvarige og sammensatte behov.

3P-prosjektet skal understøtte utvikling av en trygg helhetlig helse- og omsorgstjeneste for denne gruppen pasienter. Det danner et kunnskapsgrunnlag for å kunne forandre et profesjonssentrert helsesystem til et personsentrert helsesystem, ved å designe riktige, helhetlige og proaktive helsetjenester rundt hver pasient med utgangspunkt i spørsmålet: «Hva er viktigst for deg?». Kunnskapen baserer seg på erfaringer og forskning gjort ved i fire miljøer i Norge og Danmark som har utviklet nye omsorgsmodeller basert på Chronic Care Model (CCM), og som drar nytte av nye ledende teknologier og radikal organisasjonsredesign.

Prosjektet tar sikte på å forstå forutsetningene for utvikling av et helhetlig helsevesen som gir bedre helse, bedre pasienterfaringer, attraktive arbeidsplasser og bedre anvendelse av samfunnets ressurser.

Sentralt i å utvikle en slik tjeneste er bruk av IKT-verktøy for samhandling mellom pasienter og helsearbeidere.

Prosjektledelse

Gro Berntsen Gro Berntsen

Undine Knarvik Undine Knarvik

Lene Steen Lindseth Lene Steen Lindseth

Prosjektpartnere

Finansiering

Helse Nord RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Vest RHF

Helse Sør-Øst RHF

Tema

Pasientforløp

Prosjektperiode

2015 - 2020

Sist oppdatert

05.03.2020