Stein Olav Skrøvseth

Bio

Stein Olav Skrøvseth er senterleder ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Han er utdannet sivilingeniør med doktorgrad i matematisk fysikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. I 2008 arbeidet han som postdoktor ved University of Sydney i Australia, før han ble ansatt som forsker ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i Tromsø i 2009. Her arbeidet han i og ledet flere forskningsprosjekter innen statistikk, medisinsk bildebehandling, maskinlæring, mønstergjenkjenning og dataanalyse, og har publisert over 30 vitenskapelige artikler. I 2013-14 var han gjesteforsker ved IBM Thomas J. Watson forskningslaboratorium i New York. Han var med i opprettelsen av Nasjonalt senter for e-helseforskning, og har siden april 2016 vært senterleder ved senteret.

Stein Olav Skrøvseth

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 958 05 841

Stilling: Senterleder

Avdeling: Administrasjon


CRIStin-profil

LinkedIn-profil

Twitter-profil