Undine Knarvik

Bio

Undine Knarvik arbeider som utreder og prosjektleder innenfor e-helse. Hun har hovedfag i sosialantropologi. Knarvik har vært ansatt ved senteret siden august 2000. Etter 16 års arbeidserfaring innen feltet har hun opparbeidet en breddekompetanse innenfor telemedisin og e-helse. Nøkkelkvalifikasjonene er strategisk ledelse, prosjektledelse, utredning - kartlegging - evaluering, rådgivning, idé og prosjektutvikling og internasjonalisering. 

I Knarviks nåværende stilling som utreder utarbeider hun kunnskapsoppsummeringer og deltar i følgeforskningsoppdrag. Arbeidet retter seg mot velferdsteknologi området med fokus på barn og unge med funksjonsnedsettelser, samt fokus trygghets- og mestringsskapende teknologier i og utenfor Norden. Arbeid med utredning, kartlegging og evaluering har vært bestanddeler helt siden oppstarten av hennes karriere ved senteret. Herunder kan det nevnes deltakelsen i helsedirektoratets arbeid med å undersøke internasjonale erfaringer i utredningen av ""Én innbygger - én journal"" (2013).

Erfaringen innen ledelse har Knarvik utviklet i perioden 2005-2009, der hun arbeidet som leder for senterets regionkontakter med fokus på formidling og utbredelse av telemedisin i Norge, dette som ledd i NSTs nasjonale kompetansesenterfunksjon. Videre ledet hun prosessen med å utvikle senterets rådgivningsstrategi (2008).

Knarvik har vært og er internasjonalt aktivt gjennom hennes medlemskapet i WHO-CCs arbeidsgruppe (siden 2003), samt ettårig ledelse av satsningen (i 2011). I løpet av perioden deltok hun i utarbeidelsen av “eHealth strategy recommendations for the Czech Republic"". Øvrige internasjonale aktiviteter som kan nevnes er hennes virke som internasjonal rådgiver innen ehelse og telemedisin, med oppholdssted i Berlin (2009-2010); som medlem i det internasjonale rådgiverpanelet for PREVE (Prevention of Disease, 2009-2010) og som medlem i ETHEL Task Force Telemedicine (2010). I tillegg deltar Knarvik i utvikling av søknader og prosjekt og arbeider som prosjektleder i EU-prosjekt samt koordinator i det nasjonale 3P prosjektet (Pasienter og Profesjonelle i Partnerskap).

Undine Knarvik

Telefon: 917 42 705

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling: Personlig e-helse


LinkedIn-profil

Publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
The potential of digital monochrome images versus colour slides in telescreening for diabetic retinopathy 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Implementing transnational telemedicine solutions: A connected health project in rural and remote areas of six Northern Periphery countries 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Kunnskapsoppsummering: Eksisterende velferdsteknologiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2016 RAPPORT
Slik blir unge med funksjonsnedsettelser mer selvstendige 2016 MEDIEBIDRAG
Testing the Blueprint - U4H South Norway 2016 FOREDRAG
MOMENTUM:Role play around a hypothetical use case 2016 FOREDRAG
Adoption of routine telemedicine in Norway: The current picture 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Telemedicine screening of diabetic retinopathy - staff and patient satisfaction 2003 TIDSSKRIFTPUBL
Adoption of Routine Telemedicine in Norway. An overview of activities from 2009 to 2011. 2014 RAPPORT
Undervisning høyskole Sør-Øst Norge 2018 FOREDRAG
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2017 FOREDRAG
Prosjektrapport: Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2017 FOREDRAG
Presentasjon sluttrapport: Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2017 FOREDRAG
Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser. 2018 RAPPORT
Kunnskapsoppsummering: Velferdsteknologi 2017 RAPPORT
Teknologi var til stor hjelp for barn med funksjonsnedsettelser 2017 MEDIEBIDRAG
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2017 RAPPORT