Anastasios Lamproudis

Bio

Anastasioss prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
ClinCode Datamaskinstøttet klinisk ICD-10 koding for å forbedre effektiviteten og kvaliteten i helsetjenesten 2021 - 2024 Helsedata
Hercules Dalianis