Astrid Grøttland

Bio

Astrid Grøttland har lang erfaring innenfor både prosjektledelse og linjeledelse, samt etablering og drift av konsulentselskap med omkring 20 ansatte. Astrid har en allsidig bakgrunn fra både privat og offentlig virksomhet med hovedvekt på konsulentarbeid, IKT, systemutvikling og organisatoriske prosesser og prosjekter. Tidligere arbeidsgivere har vært Norsk Hydro, NORUT, IBM og Ibis IKT. Hun har et stort nettverk og har også vært aktiv i Dataforeningen, både lokalt og i nasjonalt styre. Astrid har tidligere forskererfaring fra NORUT og har vært ansatt hos oss siden 2009 som rådgiver og prosjektleder, hvor hun har hatt både store EU-prosjekter og mindre nasjonale prosjekter i porteføljen. Hennes arbeidsområde har vært innenfor m-helseteamet med fokus på teknologiutvikling og tilrettelegging for oppfølging og egenmestring for personer med kroniske sykdommer. Astrid har bachelorgrader både innenfor biologi og kjemi, samt Computer Science, i tillegg til master utdanning på BI samt en god del prosjektleder- og ledelsekurs i bedrifts-sammenheng.

Astrid Grøttland

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 928 87 111

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling: Personlig e-helse


CRIStin-profil

LinkedIn-profil

Astrids prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
FullFlow – Flyt av helsedata mellom pasienter og helsevesenet 2016 - 2020 Innbyggertjenester
Eirik Årsand

Astrids publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Measuring the effects of sharing mobile health data during diabetes consultations: Protocol for a mixed method study 2020 Article in business/trade/industry journal
Dataset of wearable sensors with possibilities for data exchange 2019 Academic article
Acceptance barriers of using patients’ self-collected health data during medical consultation 2019 Academic lecture
Acceptance barriers of using patients’ self-collected health data during medical consultation 2019 Academic article
Wearable sensors with possibilities for data exchange: Analyzing status and needs of different actors in mobile health monitoring systems 2019 Academic literature review
Users’ acceptability of a mobile application for persons with type 2 diabetes: a qualitative study 2019 Academic article
Design and prestudy assessment of a dashboard for presenting self-collected health data of patients with diabetes to clinicians: Iterative approach and qualitative case study 2019 Academic article
Forskning på teknologi og diabetes - en lang historie 2019 Article in business/trade/industry journal
17 år med forskning ved bruk av e-helse 2018 Popular scientific chapter/article
Analysing mHealth usage logs in RCTs: Explaining participants’ interactions with type 2 diabetes self-management tools 2018 Academic article
Design and development of a context-aware knowledge-based module for identifying relevant information and information gaps in patients with type 1 diabetes self-collected health data 2018 Academic article
Design better together: Co-design workshop protocol to develop an m-diabetes data sharing system between patients and clinicians 2018 Poster
Stepwise treatment concept proposed for an m-health enabled diabetes intervention 2018 Poster
Stepwise treatment concept proposed for an m-health enabled diabetes intervention 2018 Abstract
The necessity of using mixed methods for assessment of mHealth interventions: Application in the "Full Flow of Datasharing" project. 2018 Abstract
The necessity of using mixed methods for assessment of mHealth interventions: Application in the "Full Flow of Datasharing" Project 2018 Poster
A FHIR-based data flow enabling patients to share self-collected data with the Norwegian national healthcare systems and electronic health record systems 2018 Poster
A FHIR-based data flow enabling patients to share self-collected data with the Norwegian national healthcare systems and electronic health record systems 2018 Abstract
EXPERIENCE FROM USING A DYNAMIC STUDY MANAGEMENT SERVICE FOR AN MHEALTH DIABETES TYPE 2 RCT 2018 Poster
EXPERIENCE FROM USING A DYNAMIC STUDY MANAGEMENT SERVICE FOR AN MHEALTH DIABETES TYPE 2 RCT 2018 Abstract
Warning: the Do-It-Yourself (DIY) wave will drastically change diabetes care 2016 Poster
The potential use of patient-gathered data from mHealth tools: suggestions based on an RCT-study 2016 Poster
mHealth data-sharing system to improve communication during consultations: Type 1 diabetes patients’ perspective during the FI-STAR study 2016 Academic lecture
The potential use of patient-gathered data from mHealth tools: suggestions based on an RCT-study 2016 Abstract
Integrating data from apps, wearables and personal Electronic Health Record (pEHR) systems with clinicians’ Electronic Health Records (EHR) systems 2016 Abstract
mHealth data-sharing system to improve communication during consultations: Type 1 diabetes patients’ perspective during the FI-STAR study 2016 Abstract
Warning: the Do-It-Yourself (DIY) wave will drastically change diabetes care! 2016 Abstract
System for enabling clinicians to relate to a mobile health app: Preliminary results of the Norwegian trial in the EU FI-STAR project 2016 Abstract
Assessment of mast in european patient-centered telemedicine pilots 2016 Academic article
Mobile Health: Empowering patients and driving change 2015 Academic article
Patient reported outcomes (PRO) of acceptability with the use of a diabetes mobile application. 2015 Poster
RENEWING HEALTH Final Pilot Evaluation Norway. Version 1.2 Deliverable D11.7 2014 Report
Deliverable D1.12 Final Report - Public Version 1.5. REgioNs of Europe WorkINg toGether for HEALTH (Grant Agreement No 250487) 2014 Report
Mobile Patient Applications within Diabetes - from Few and Easy to Advanced Functionalities 2013 Poster
Mobile Patient Applications within Diabetes - from Few and Easy to Advanced Functionalities 2013 Abstract
Low-Intensity Self-Management Intervention for Persons With Type 2 Diabetes Using a Mobile Phone-Based Diabetes Diary, With and Without Health Counseling and Motivational Interviewing: Protocol for a Randomized Controlled Trial 2013 Academic article
Self-Management, Few Touch Application (FTA), Mobile Diabetes Solutions 2012 Popular scientific lecture
Mobil Diabetesdagbok i Hjemmemiljø, i Møte med Helsetjenesten og Hos Helsetjenesten 2012 Popular scientific lecture
The Norwegian Type 2 Diabetes study in RENEWING HEALTH: Development, implementation and evaluation of an intervention with a mobile diabetes diary - the Few Touch Application - with and without health counseling 2012 Academic lecture
The Norwegian study in Renewing Health: Stimulating self-management in persons with Type 2 diabetes mellitus through telecare using the Few Touch application (FTA) and health counseling - a randomized controlled trial 2012 Poster
Patient satisfaction with the intervention in the Norwegian study of Renewing Health 2012 Poster
Diabetes og telemedisin, alt på mobilen? 2011 Academic lecture
Status for the Norwegian study 2010 Academic lecture
Project administration Norway. Status for the Norwegian Study 2010 Academic lecture

Astrids postere

Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2018 13 Improving Study Management Services for Mhealth Interventions – a Dynamic Concept for More Efficient Trials Astrid Grøttland, Meghan Bradway, Eirik Årsand A0
2018 04 The Necessity Of Using Mixed Methods For Assessment Of mHealth Interventions: Application In The “Full Flow Of Data-sharing” Project Meghan Bradway, Astrid Grøttland, Eirik Årsand 67,5x120 cm (16:9)
2018 03 Experience From Using a Dynamic Study Management Service for an M-health Diabetes Type 2 RCT Eirik Årsand, Meghan Bradway, Astrid Grøttland 67,5x120 cm (16:9)
2018 02 A FHIR-Based Data Flow Enabling Patients with Diabetes to Share Self-collected Data with the Norwegian National Healthcare Systems and Electronic Health Records Systems Meghan Bradway, Astrid Grøttland, Eirik Årsand 67,5x120 cm (16:9)
2018 01 Design Better Together: Co-design Workshop Protocol To Develop An M-Diabetes Data Sharing System Between Patients And Clinicians Meghan Bradway, Astrid Grøttland, Eirik Årsand 67,5x120 cm (16:9)