Berglind Smaradottir

Bio

Berglind Smaradottir er seniorforsker ved Avdeling for helhetlige pasientforløp, og har jobbet ved senteret siden 2020. Hun bidrar inn i prosjekter og søknadsprosesser med ekspertise innen brukersentrert utvikling, evaluering av helseteknologi og kvalitativ forskning.

Berglind har erfaring fra akademia, sykehus og offentlig forvaltning. Berglind har doktorgrad i IKT/e-helse fra Universitetet i Agder, 2016 med fokus på brukersentrert utvikling og evaluering. MSc. i Telemedisin og e-helse fra Universitetet i Tromsø, 2009 og sykepleierutdanning fra Uppsala Universitet i Sverige, 1996.

Berglind har en bistilling som Førsteamanuensis II ved Universitetet i Agder og har vært prosjektleder i H2020-prosjektet EU mHealth HUB, i samarbeid med Verdenshelseorganisasjonen (WHO).

Berglinds prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap 2015 - 2021 Pasientforløp
Gro Berntsen Undine Knarvik Lene Steen Lindseth
Persontilpasset beslutningsstøtte for pasienter med kroniske smerter 2019 - 2023 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Berglinds publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
How to Retain Participants in User-centered Design? Towards Recommendations for Minimizing Dropouts 2021 Poster
User-centred Design of a Digital Care Plan for Patients and Professionals in Cross-organisational Teams 2021 Academic lecture
User-centred Design of a Digital Care Plan for Patients and Professionals in Cross-organisational Teams 2021 Academic article
Digital meetings sped up app development 2021 Interview
Digitale møter fikk fart på utvikling av helseapp 2021 Interview
Reaching for the Quadruple Aim – How to design effective whole system health service improvement? (Workshop) 2020 Academic lecture
3P-resultater fra arbeidspakke 6: Forskning på digitale løsninger. 2020 Academic lecture
Health apps assessment frameworks mHealth HUB Knowledge Tool 1 (D2.1) 2020 Report
Overview of the Contribution of University of Agder, Southern Norway in H2020 European mHealth HUB 2020 Academic lecture
User-centred Design with a Remote Approach: Experiences from the Chronic Pain Project 2020 Academic lecture
User-centred Design of a Scenario-based Serious Game: Game-based Teaching of Future Healthcare 2020 Academic article
EU mHealth HUB. European overview of health apps assessment frameworks and repositories. Resources, gaps and recommendations 2020 Academic lecture
User-Centred Design with a Remote Approach: Experiences from the Chronic Pain Project 2020 Academic article
How to Enhance Digital Support for Cross-Organisational Health Care Teams? A User-Based Explorative Study 2020 Academic article
An Evaluation of Telemedicine Systems in Patient-centred Care Teams 2020 Academic article
A Comparison of the User Experiences of Primary Care Electronic Health Record Systems 2020 Academic lecture
User-centred Design of a Mobile Application for Chronic Pain Management 2020 Academic lecture
A Comparison of the User Experiences of Primary Care Electronic Health Record Systems 2020 Academic article
User-Centred Design of a Mobile Application for Chronic Pain Management 2020 Academic article
The SmartSight Project: Use of Electronic Glasses to Improve Impaired Fields of Vision 2020 Academic article
Presentation of the EU H2020 project mHealth HUB 2020 Lecture
The Research Project 3P: Results from the Evaluation of Digital Solutions for Patient-centred Care Teams (WP6) 2020 Academic lecture
mHealth Initiatives in Southern Norway 2020 Lecture
Pasientens digitale lesetilgang til journalen: Hvordan påvirkes sykepleiernes dokumentasjonspraksis? 2020 Poster
Teaching Methods in a Health and Social Informatics Master Program 2020 Academic chapter/article/Conference paper
A Case Study of Technology Use and Information Flow at a Danish E-clinic 2020 Academic chapter/article/Conference paper
Scenario-based Serious Game to Teach about Healthcare 2019 Academic lecture
Experiences from teaching informatics to students with health background 2019 Lecture
A Decision-support Algorithm for Self-management of Anticoagulation Therapy Used in a Smartphone Application 2019 Academic chapter/article/Conference paper
Evaluering av pedagogiske metoder og organisering på et masterkurs i teknologiforståelse for helseinformatikk 2019 Academic article
A Case Study of Technology Use and Information Flow at a Danish E-clinic 2019 Academic lecture
Teaching Methods in a Health and Social Informatics Master Program 2019 Academic lecture
Evaluering av pedagogiske metoder og organisering på et helseinformatikk masterkurs i Teknologiforståelse 2019 Academic lecture
Evaluering av pedagogiske metoder og organisering på et helseinformatikk masterkurs i Teknologiforståelse 2019 Poster
The life after the PhD: How to find new projects and funding of proposals 2019 Lecture
The status of E-health in Norway & Presentation of University of Agder and I4Helse in Southern Norway 2019 Lecture
Why is it so Hard to Integrate Telemedicine as a Part of Municipal Health Care Services? Experiences from a Norwegian Municipality 2019 Academic chapter/article/Conference paper
Why is it so Hard to Integrate Telemedicine as a Part of Municipal Health Care Services? Experiences from a Norwegian Municipality 2019 Academic lecture
The 3P-project: Evaluation of Telemedicine Solutions in Patient-centered Care Teams 2019 Poster
Scenario-based Serious Game to Teach about Healthcare 2019 Academic chapter/article/Conference paper
Forskningens rolle i innovasjon: Brukermedvirkning i utviklingsprosesser 2019 Academic lecture
Forskning om e-helse 2019 Lecture
Presentation of the research project "Touchscreen Assistive Technology and Visually Disabled Users" 2019 Lecture
Patient Experiences and Digital Involvement in Patient-centred Care Models 2019 Academic article
Patient Experiences and Digital Involvement in Patient-centred Care Models 2019 Academic lecture
User Experiences and Satisfaction with an Electronic Health Record System 2019 Academic lecture
User Experiences and Satisfaction with an Electronic Health Record System 2019 Academic article
A Decision-support Algorithm for Self-management of Anticoagulation Therapy Used in a Smartphone Application 2019 Academic lecture
Hvorfor er det så vanskelig å integrere telemedisinsk oppfølging som en del av kommunal helsetjeneste? 2019 Academic lecture
Pasientens lesetilgang til egen journal: Hvordan påvirker det sykepleiernes dokumentasjonspraksis? 2019 Academic lecture
The Evidence Base for an Ideal Care Pathway for Frail Multimorbid Elderly: Combined Scoping and Systematic Intervention Review 2019 Academic literature review
Health promotion priorities for diabetes: Results of a Delphi study 2019 Abstract
HEALTH PROMOTION PRIORITIES FOR DIABETES: RESULTS OF A DELPHI STUDY 2019 Poster
Evaluation of Technology Use in an Inter-disciplinary Patient-centered Health Care Team 2019 Academic lecture
Simulation of eHealth Scenarios with Role-play Supported by an Interactive Smartphone Application 2019 Academic lecture
Evaluation of the Technology Use in an Inter-disciplinary Patient-centered Health Care Team 2019 Academic article
Simulation of eHealth Scenarios with Role-play Supported by an Interactive Smartphone Application 2019 Academic article
Security Management in Electronic Health Records: Attitudes and Experiences among Health Care Professionals 2019 Academic chapter/article/Conference paper
Security Management in Electronic Health Records: Attitudes and Experiences Among Health Care Professionals 2018 Academic lecture
Teaching High School Students eHealth through Role-play and Laboratory Simulation 2018 Abstract
Security Management in Electronic Health Records: Attitudes and Experiences among Health Care Professionals 2018 Academic lecture
Recommendations of a Laboratory Infrastructure for Simulation of Telemedicine Services 2018 Academic chapter/article/Conference paper
User Evaluation of the Smartphone Screen Reader VoiceOver with Visually Disabled Participants 2018 Academic article
Teknologistøtte og informasjonsflyt på innovasjonsarenaene-oppsummering fra feltbesøk i WP6 2018 Academic lecture
Curriculum Development of a Health Informatics Master Course in Understanding Technology 2018 Academic lecture
Curriculum Development of a Health Informatics Master Course in Understanding Technology 2018 Academic article
Teaching High School Students eHealth through Roleplay and Laboratory Simulation 2018 Poster
The research project 3P- experiences and results. 2018 Academic lecture
Experiences from doing a PhD in ICT at the University of Agder- How to find a job afterwards 2018 Academic lecture
Infrastructure and Procedure for Simulation of Cardiac Remote Monitoring: Experiences from the Telemedicine Agder Project 2018 Academic chapter/article/Conference paper
User-Centered Design of a National Medical Registry for Tick-Borne Diseases 2018 Academic lecture
User-centered design of a national medical registry for tick-borne diseases 2018 Academic article
Recommendations of a Laboratory Infrastructure for Simulation of Telemedicine Services 2018 Academic lecture
Evaluation of a Telemedicine Service Run with a Patient-centred Care Model 2018 Academic lecture
Evaluation of a Telemedicine Service Run with a Patient-centred Care Model 2018 Academic article
The Technology Use and Information Flow at a Municipal Telemedicine Service 2018 Academic lecture
The Technology Use and Information Flow at a Municipal Telemedicine Service 2018 Academic article
Point of Care Solutions: Implementation of Sustainable Service Models 2018 Poster
Point of Care Solutions: Implementation of Sustainable Service Models 2018 Academic article
Patient Accessible Electronic Health Records: Impacts on Nursing Documentation Practices at a University Hospital 2018 Academic lecture
Patient Accessible Electronic Health Records: Impacts on Nursing Documentation Practices at a University Hospital 2018 Academic article
Integrasjon av en telemedisinsk sentral med kommunale helsetjenester, Erfaringer fra 3P-prosjektet 2018 Academic lecture
Innovative Simulation of Telecare Alarm Services in Usability Laboratory Environment, Scientific Workshop 2018 Academic lecture
User Evaluation of a Smartphone Application for Anticoagulation Therapy 2018 Academic lecture
User evaluation of a smartphone application for anticoagulation therapy 2018 Academic article
Erfaringer fra 3P-prosjektet: involvering av pasienter og pårørende ved telemedisinsk oppfølging 2018 Academic lecture
Presentasjon av intervjustudie om pasienters lesetilgang til sin pasientjournal 2018 Academic lecture
Sharing With Care- Multidisciplinary Teams and Secure Access to Electronic Health Records 2018 Poster
Sharing with care multidisciplinary teams and secure access to electronic health records 2018 Academic chapter/article/Conference paper
User-centred Design of Information Systems for Health Care Services 2018 Poster
Telemedicine Follow Up of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Integrated into a Patient-Centered Health Care Team-Setting Impacts on Patient Empowerment and Safety 2017 Academic chapter/article/Conference paper
Security Management in Health Care Information Systems- A Literature Review 2017 Academic chapter/article/Conference paper
Inter-organisatoriske problemstillinger knyttet til etablering og drift av velferdsteknologi, telemedisin og responssenter tjenester. Prosjekt: Modell for Alarmmottak, M4ALMO Delrapport 3 – 2017 2017 Report
Innovative Simulation of Health Care Services in the Usability Laboratory: Experiences from the Model for Telecare Alarm Services-project 2017 Academic chapter/article/Conference paper
Warfarin Guide: Co-design of a Mobile Computer-Assisted Anticoagulant Therapy 2017 Academic article
Accessibility of Mobile Devices for Visually Impaired Users: An Evaluation of the Screen-reader VoiceOver 2017 Academic article
Telemedicine follow up of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Integrated into a Patient-centered Health Care Team Setting 2017 Academic lecture
Security Management in Health Care Information Systems- A literature review 2017 Academic lecture
3P- presentasjon av fremdrift og preliminære resultater i arbeidspakke 6. 2017 Academic lecture
Hvilken sammenheng er det mellom Responssenter, Telemedisinsk sentral, virtuelle tilsyn og oppfølging ute i hjemmebaserte tjenester? 2017 Academic lecture
Teknologistøtte på de fire innovasjonsarenaene i 3P-prosjektet, preliminære resultater fra arbeidspakke 6. 2017 Academic lecture
Oppfølging av KOLS-pasienter utskrevet fra sykehus: brukererfaringer med bruk av telemedisinutstyr 2017 Academic lecture
Brukertilfredshet med avvikssystemet Synergi målt med System Usability Scale 2017 Academic lecture
Warfarin Guide: Co-design of a Mobile Computer-Assisted Anticoagulant Therapy 2017 Poster
Accessibility of Mobile Devices for Visually Impaired Users: An Evaluation of the Screen-reader VoiceOver 2017 Poster
Innovative Simulation of Health Care Services in the Usability Laboratory: Experiences from the Model for Telecare Alarm Services-project 2017 Academic lecture
Integrating Care Through Patient-Centred Health Team Working Across Organisational Borders 2017 Academic lecture
A Case Study of the Technology Use and Information Flow at a Hospital-driven Telemedicine Service 2017 Academic lecture
Integrating Care Through Patient-Centred Health Team Working Across Organisational Borders 2017 Abstract
A Case Study of the Technology Use and Information Flow at a Hospital-driven Telemedicine Service 2017 Academic article
Infrastructure for Health Care Simulation: Recommendations from the Model for Telecare Alarm Services Project 2017 Academic lecture
Infrastructure for Health Care Simulation: Recommendations from the Model for Telecare Alarm Services Project 2017 Academic chapter/article/Conference paper
Usability Evaluation of a Geolocation Technology: Safemate Perspectives on Norwegian municipal location-based alarm systems 2017 Academic chapter/article/Conference paper
Evaluation of Touchscreen Assistive Technology for Visually Disabled Users 2017 Academic chapter/article/Conference paper
Usability Evaluation of a Geolocation Technology: Safemate Perspectives on Norwegian municipal location-based alarm systems 2017 Academic lecture
Evaluation of Touchscreen Assistive Technology for Visually Disabled Users 2017 Academic lecture
User-centred Design of E-health Technology for Patients and Professionals in Productive Teams-Multidisciplinary Work across Organisational Borders 2017 Abstract
User-centred Design of E-health Technology for Patients and Professionals in Productive Teams-Multidisciplinary Work across Organisational Borders 2017 Poster
Communication and Information Exchange in Hospital Wards: The Role of Electronic Nursing Documentation 2017 Poster
The Steps of User-centered Design in Health Information Technology Development - Recommendations from a PhD Research Study 2016 Academic chapter/article/Conference paper
The Steps of User-centered Design in Health Information Technology Development- Recommendations from a PhD Research Study 2016 Academic lecture
User-centred Design of Health Information Technology 2016 Academic lecture
Usability Evaluation of a Collaborative Health Information System- Lessons from a User-centred Design Process 2016 Academic lecture
User-centred Design of Health Information Technology 2016 Abstract
2016 Interview
Pasienter utviklet ny tjeneste via nettbrett 2016 Interview Journal
User-centred Design and Evaluation of Health Information Technology : Doctoral Dissertation for the Degree Philosophiae Doctor (PhD) in Information and Communication Technology 2016 Doctoral dissertation
Usability Evaluation of a Collaborative Health Information System. Lessons from a User-centred Design Process 2016 Academic chapter/article/Conference paper
Brukerinvolvering ved utvikling av ehelse-teknologi Erfaringer fra EU-prosjektet United4Health 2016 Academic lecture
The EU-project United4Health: User-centred design of an information system for a Norwegian telemedicine service 2016 Academic article
The EU-project United4Health: user-centred design and evaluation of a collaborative information system for a Norwegian telehealth service 2015 Short communication
The EU-project United4Health: User-Centred Design and Evaluation of a Collaborative Information System for a Norwegian Telehealth Service 2015 Poster
eHealth-extended Care Coordination: Development of a Collaborative System for Inter-municipal Dementia Teams- A research project with a user-centered design approac 2015 Academic lecture
Recommendations of a Test Infrastructure for Evaluation of Touchscreen Assistive Technology for Visually Impaired Users 2015 Academic lecture
User Interface Development of a COPD Remote Monitoring Application- A User-centred Design Process 2015 Academic lecture
Usability Evaluation of a COPD Remote Monitoring Application 2015 Academic lecture
eHealth-extended Care Coordination: Development of a Collaborative System for Inter-municipal Dementia Teams- A research project with a user-centered design approach 2015 Academic chapter/article/Conference paper
Brukermedvirkning i utviklingen av en telemedisinsk applikasjon for KOLS-pasienter 2015 Article in business/trade/industry journal
Brukermedvirkning ved utvikling og evaluering av systemer, Erfaringer fra United4Health prosjektet 2015 Lecture
User-Centered Design of a COPD Remote Monitoring Application Experiences from the EU-project United4Health 2015 Academic article
Brukermedvirkning ved utvikling og evaluering av systemer. Erfaringer fra prosjektet United4Health ved Senter for eHelse 2015 Lecture
Presentasjon av forskning ved Senter for eHelse og velferdsteknologi. Erfaringer fra prosjektet United4Health. 2015 Lecture
Usability evaluation of a COPD remote monitoring application 2015 Academic article
Telemedicine and Cooperative Remote Healthcare Services: COPD Field Trial 2015 Academic article
The EU-project United4Health: User-Centred Design and Evaluation of a Collaborative Information System for a Norwegian Telehealth Service 2015 Other
Recommendations on a Test Infrastructure for Evaluation of Touchscreen Assistive Technology for Visually Impaired Users 2015 Academic chapter/article/Conference paper
User-Centred Design of an Information System for a Norwegian Telehealth Service 2015 Poster
Brukermedvirkning i utforming og evaluering av velferdsteknologi. Erfaringer fra United4Health-prosjektet 2015 Lecture
Usability Evaluation of a COPD Remote Monitoring Application 2015 Academic chapter/article/Conference paper
Telemedicine and Cooperative Remote Healthcare Services: COPD Field Trial 2015 Academic chapter/article/Conference paper
User Interface Development of a COPD Remote Monitoring Application A User-centred Design Process 2015 Academic chapter/article/Conference paper
Presentasjon av forskning ved Senter for eHelse- Erfaringer fra prosjektet United4Health. 2015 Lecture
User-Centred Design of the User Interface of a Collaborative Information System for Inter-Municipal Dementia Team 2015 Academic chapter/article/Conference paper
Telemedicine and Cooperative Remote Healthcare Services: COPD Field Trial 2015 Poster
User-Centred Design of the User Interface of a Collaborative Information System for Inter-Municipal Dementia Team 2015 Academic lecture
End-to-End Infrastructure for Usability Evaluation of eHealth Applications and Services 2014 Academic chapter/article/Conference paper
Usability Evaluation of Electronic forms and Collaborative Asssessment Report in an Intermunicipality Health Care team for Dementia Diagnose 2014 Academic chapter/article/Conference paper
Samhandling på tvers med fokus på sikker implementering, avklaring av databehandlingsansvar og varige driftsløsninger 2014 Lecture
Fremtidens eldreomsorg i eget hjem, demonstrasjon av velferdsteknologi 2014 Popular scientific lecture
Demonstration of United4Health telemedicine application for home-monitoring of COPD-symptoms 2014 Lecture
Senter for eHelse presenterer forskningsprosjektet United4Health 2014 Popular scientific lecture
End-to-end Infrastructure for Usability Evaluation of eHealth Applications and Services 2014 Academic lecture
Usability Evaluation of Electronic forms and Collaborative Asssessment Report in an Inter-municipality Health Care team for Dementia Diagnose 2014 Academic lecture
Tester ut e-helse på UiA 2013 Interview
Usability Evaluation of Health Care Applications 2013 Poster
Framtidens eldreomsorg i eget hjem 2013 Popular scientific lecture
Demonstration of telehealth and telecare applications in the UiA eHealth center, with focus on technology and usability testing of remote diagnosis solutions 2013 Popular scientific lecture