Camilla Bjørnstad

Bio

Camilla Bjørnstad har 50 prosent stilling som doktorgradsstipendiat på Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun er utdannet farmasøyt fra UiT i 2000, og arbeider i de resterende 50 prosent som apoteker på Sykehusapoteket i Tromsø. Hun har tidligere hatt bistilling som universitetslektor på Institutt for farmasi.

Som farmasøyt har Camilla jobbet med kvalitetssikring av legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. I tillegg har hun jobbet som klinisk farmasøyt på Revmatologisk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Fokus var å avdekke reelle og potensiell legemiddelrelaterte problemer hos den enkelte pasient samt å gi individuelt tilpasset informasjon om legemidler til pasienter for å sikre riktig bruk. Fra 2012 til 2014 var Camilla med i gruppen som anskaffet elektronisk kurve for Helse Nord.

Hun startet i stipendiatstillingen i 2015 og forsker på implementeringen av den elektroniske kurven. Målet er å finne strategier som kan bidra til en vellykket implementering av omfattende og komplekse medikasjonssystemer.

Camilla Bjørnstad

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 957 94 118

Stilling: Stipendiat

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


CRIStin-profil

Camillas prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Medikasjon, integrasjon og kvalitetskontroll 2015 - 2021 Helsedata
Gunnar Ellingsen
Lukket legemiddelsløyfe 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard

Camillas publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Data work: A condition for integrations in health care 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Closed loop medication 2017 FOREDRAG
Complex integrations in health care 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Medication, integrations and practice 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Safety and efficiency of a new generic package labelling: A before and after study in a simulated setting 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Medication, integration and practice 2017 FOREDRAG
Complex integrations in health care 2017 FOREDRAG
Integration and medication in hospitals 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Generisk ordinering av medikamenter i sykehus 2014 TIDSSKRIFTPUBL