Camilla Bjørnstad

Bio

Camilla Bjørnstad har 50 prosent stilling som doktorgradsstipendiat på Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun er utdannet farmasøyt fra UiT i 2000, og arbeider i de resterende 50 prosent som apoteker på Sykehusapoteket i Tromsø. Hun har tidligere hatt bistilling som universitetslektor på Institutt for farmasi.

Som farmasøyt har Camilla jobbet med kvalitetssikring av legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. I tillegg har hun jobbet som klinisk farmasøyt på Revmatologisk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Fokus var å avdekke reelle og potensiell legemiddelrelaterte problemer hos den enkelte pasient samt å gi individuelt tilpasset informasjon om legemidler til pasienter for å sikre riktig bruk. Fra 2012 til 2014 var Camilla med i gruppen som anskaffet elektronisk kurve for Helse Nord.

Hun startet i stipendiatstillingen i 2015 og forsker på implementeringen av den elektroniske kurven. Målet er å finne strategier som kan bidra til en vellykket implementering av omfattende og komplekse medikasjonssystemer.

Camilla Bjørnstad

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 957 94 118

Stilling: Stipendiat

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


CRIStin-profil

Camillas prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Medikasjon, integrasjon og kvalitetskontroll 2015 - 2021 Helsedata
Gunnar Ellingsen
Lukket legemiddelsløyfe 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard

Camillas publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
E-helseforskerne finner mye feil, forblir likevel teknooptimister 2020 Interview
Data work: A condition for integrations in health care 2019 Academic article
Closed loop medication 2017 Poster
Complex integrations in health care 2017 Academic article
Medication, integrations and practice 2017 Academic article
Safety and efficiency of a new generic package labelling: A before and after study in a simulated setting 2017 Academic article
Medication, integration and practice 2017 Academic lecture
Complex integrations in health care 2017 Academic lecture
Integration and medication in hospitals 2017 Academic article
Generisk ordinering av medikamenter i sykehus 2014 Reader opinion piece

Camillas presentasjoner

Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2019.06.11 Lukket legemiddelsløyfe Inspirasjonsforedrag Helseplattformen Camilla Bjørnstad
2018.09.27 Lukket legemiddelsløyfe Styringsgruppemøte E-helseforskning Camilla Bjørnstad