Célia Nilssen

Bio

Célia's interesse er tverrfaglig forskning. Hun har hatt ulike stillinger innen studie- og forskningsforvaltning ved NTNU og UiT, og har også arbeidet med prosjekt- og lederstøtte ved Havforskningsinstituttet (HI).

På E-helseforskning jobber hun i m-helse-teamet, med prosjekter som omhandler utveksling og sikkerhet av pasientdata. Hun har bakgrunn i fysikk (Bordeaux Universitet og NTNU), i naturvitenskap (Claude Bernard Universitet), teknologi (UNIS, Svalbard) og språk (NTNU).

Célia Nilssen

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 411 26 804

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling: Personlig e-helse


Célias prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Sikkerhet i helsevesenet - EU-projektet HEIR 2020 - 2023 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Célia Nilssen Eirik Årsand
Pasientens datautveksling 2020 - 2022 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Célia Nilssen