logo

Deede Gammon

Bio

- Phd, Helsefaktultet, Universitet i Tromsø, 2008 - Cand psychol, Universitet i Oslo (UiO), 1983 - Pedagogikk UiO, 1978 - Studier ved Portland State Univ, 1975 og Univ of Oregon 1974

Gammon har arbeidet som forskningsleder ved Nasjonalt senter for samhandlingsforskning og telemedisin, og som førsteamanuensis ved Universitet I Tromsø. Gjennom 15 år har hun stått i spissen for en rekke prosjekter som belyser hvordan IKT kan bidra til å styrke pasienters involvering i behandling og evne til mestring. Hennes hovedfokus er nå på løsningene for brukere innen psykisk helse. Hun har nå hovedstilling ved Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning ved Oslo Universitetssykehuset og en bistilling ved NST. 

Deede Gammon

Telefon: 909 77 963

Stilling: Seniorforsker

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


Publikasjoner i CRIStin