Elin Johnsen

Bio

Elin Johnsen

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 952 51 847

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling: Digitale helsetjenester


CRIStin-profil

Elins prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Erfaringer med pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept 2014-2016 2016 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Trine Strand Bergmo
Evaluering av elektronisk multidose 2017-2021 2017 - 2021 Tjenester for helsepersonell
Trine Strand Bergmo

Elins publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Fra oppstart av kisesenteret i Tromsø - et reflekterende tilbakeblikk 2019 FOREDRAG
Factors easing the transition from paper to electronic prescribing of multidose dispensed drugs (MDD). 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Promoting exercise training and physical activity in daily life: a feasibility study of a virtual group intervention for behaviour change in COPD 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Fra papir til elektronisk ordinering av multidose 2018 INFORMASJONSMATR
E-multidose er bedre for pasientsikkerheten enn dosett og faks 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Multidose i e-resept 2018 RAPPORT
Effekter av digitale innbyggertjenester 2017 RAPPORT
Sosial, digital kontakt: Opplæring av eldre - erfaringer fra 2016 2017 RAPPORT
Multidose i e-resept Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner 2016 RAPPORT
Kunnskapsoppsummering: Sosial, digital kontakt for å motvirke ensomhet blant eldre 2017 RAPPORT
RISET OVER PULTEN Fastlegeforsøk og tjenestekvalitet - rapport fra fastlegeforsøkets første fase i Tromsø 1994 RAPPORT
Kunnskapsoppsummering - Erfaring med multidose med fokus på de skandinaviske landene 2016 RAPPORT
Evaluation of a Context-Specific Communication System Based on Smartphones. A field study of use and nurses’ expectations 2016 BOKRAPPORTDEL
Aktuelle brukeres evaluering av e-læringskurset PUST. Et kurs om personer med behov for langtids mekanisk ventilasjon 2016 RAPPORT
Evaluation of a Context Specific Communcation System Based on Smartphone. Nurses Use and Experiences 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Comprehensive pulmonary rehabilitation in home-based online groups: A mixed method pilot study in COPD 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Rethinking Medicalisation - Can the Patient be Empowered Within Medical Treatment 2015 FOREDRAG
Two-way video communication during out-of-hospital cardiac arrest can improve rescuers' confidence 2009 TIDSSKRIFTPUBL
How can I trust you when I only meet you online? 2014 FOREDRAG
Teknologistøtte for motiverende trening i hverdagen 2014 FOREDRAG
STYRING GJENNOM SAMHANDLING 2013 FOREDRAG
Motiverende og sosial sykkeltrening hjemme 2013 FOREDRAG
Privacy and information security risks in a technology platform for home-based chronic disease rehabilitation and education 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Styring gjennom samhandling: Samhandlingsreformen som kasus 2013 BOKRAPPORTDEL
Internet-enabled pulmonary rehabilitation and diabetes education in group settings at home: a preliminary study of patient acceptability 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Den sosiale gruppa som motivasjon til fysisk trening 2012 BOKRAPPORTDEL
The Web-based Social Group as Motivator 2012 FOREDRAG
Games and the Social Group as Motivation to Exercise 2012 FOREDRAG
Choosing to live with home dialysis-patients' experiences and potential for telemedicine support: a qualitative study 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Telemedisin - en introduksjon 2012 FOREDRAG
Health and Social Media 2011 FOREDRAG
Kvinner og organisering - Betraktninger med utgangspunkt i prinsipper i den nye kvinnebevegelsen 1986 RAPPORT
Web Technologies for personalized health services, MyHealthService towards the Web 2.0 2009 FOREDRAG
Kvinnemishandling -synliggjøring eller ny erkjennelse? (I Jubileumstidsskriftet) 1985 FOREDRAG
Ubetinga påtale - et middel mot kvinnemishandling? Kronikk 1987 TIDSSKRIFTPUBL
Behov for universitetsbarnehager på 1990-tallet. FORUT-rapport, SF 0154130 1991 RAPPORT
Med trygghet og trivsel som mål Utredning om primælegetjenesten i Tromsø kommune. (FORUT-rapport, SSN 0802-2011/ SR 0536) 1991 RAPPORT
Hierarki, marked og nettverk 1992 TIDSSKRIFTPUBL
Krisesentret som praktisk kritikk 1992 BOKRAPPORTDEL
Samfunnsmessige konsekvenser av gassutvinning og LNG-produksjon i Nord-Norge. FORUT-rapport, SF 021-4142 1992 RAPPORT
Hva gjør vi med overgrepene? 1993 TIDSSKRIFTPUBL
Krisesenter og profesjonelt hjelpeapparat - en viktig forskjell, Nordkalottkonferanse Krisesentre (NORUT-notat, SN 1993-148. (15 s.) 1993 FOREDRAG
Samarbeid og profesjonalitet i kommunehelsetjenesten. NORUT-rapport 01/94 1994 RAPPORT
Kvinneretta tiltaksprosjekter i Troms: En oversikt over mangfold, omfang, særegenheter og resultater. NORUT-rapport 1994 RAPPORT
Gevinstpotensialet ved elektronisk laboratoriekommunikasjon: Brukerforventninger til LabKom og erfaringer med LabSvar. NORUT-rapport 13/94 1994 RAPPORT
Resultater + Erfaringer = Nye spørsmål. Utprøving av desentralisert oppvekstforvaltning i bydelen Kroken 1995 RAPPORT
Interpretations of Violence against Women in a Western Society 1986 FOREDRAG
Krisesenter og profesjonelt hjelpeapparat - en viktig forskjell 1995 FOREDRAG
Kvalitativ metode - med fastlegeevaluering som eksempel 1995 FOREDRAG
Tillit, aksess og risiko. Erfaringer blant fastlegens brukere og samarbeidspartnere etter to år med fastlegeforsøk i Tromsø kommune 1995 RAPPORT
Fastlegeforsøket- nye utfordringer i primærhelsetjenesten 1995 FOREDRAG
The Limits of Co-operation? I manussamling ved Trondheim kommune, Avdeling for helse og sosial omsorg, HO/000/48906/1995 1995 FOREDRAG
Avslutningskapittel 1996 BOKRAPPORTDEL
Synliggjøring av ulikheter i praksis 1996 BOKRAPPORTDEL
Fastlegen og vilkårne for faglig samarbeid 1996 BOKRAPPORTDEL
Forsøket – siktemål og utforming 1996 BOKRAPPORTDEL
Forsøk med fastlegeordning. Evaluering av et forsøk i fire kommuner. AFIs rapportserie nr. 2/96 1996 RAPPORT
Information Technology and the Selv-Observation of Society, i "Technology and Democracy: Technology in the Public Sphere". Proceedings from Workshop 1,A. Feenberg, T. Hviid Nielsen and L. Winner (eds.) TMV skriftserie nr. 27 1997 1997 RAPPORT
Informasjonsteknologi og kommunikasjon, i "Informasjonsteknologi & Samfunn", rapport fra forskerseminar Leangkollen 3-4 juni 1996, i regi av programmet Informasjonsteknologi & Samfunn 1997 RAPPORT
It-baserte observasjoner av primærlegens observasjoner 1995 FOREDRAG
Seksjon for arbeidsmiljø – erfaringer etter ett års virke 2000 RAPPORT
Utredning om etablering av telemedisinske distriktssentre 2002 FOREDRAG
"Man tar ikke doktergrad i blodtapping", rapport knyttet til prosjektet ”Bioingeniører i turnus” 2002 RAPPORT
Nye helse- og sosialtjenester for den samiske befolkningen – et senter med kulturkompetanse som basis og telemedisin som hjelpemiddel 2003 RAPPORT
T@DMS -Distriktsmedisinsk senter med telemedisin – en utredning 2003 RAPPORT
Bruk av telemedisinske tjenester i DMS 2003 FOREDRAG
Local medical centres with decentralised specialist services and telemedicine 2003 FOREDRAG
Seksjon for arbeidsmiljø – erfaringer etter ett års virke 2004 RAPPORT
Praksisnær kunnskapsformidling til helsepersonell Internettbaserte nasjonale systemer i noen nordeuropeiske land 2004 RAPPORT
Kan distriktsmedisinske sentra med telemedisin bidra som ”Missing Link” i helsetjenestesystemet? 2004 FOREDRAG
Distriktsmedisinsk senter – framtidas sykestue? 2004 FOREDRAG
Alta-modellens framtid; desentraliserte sykehustjenester og 1,5-linjetjenester - er DMS en del av dagens offentlig policy? 2004 FOREDRAG
Bruk av telemedisin i distriktsmedisinsk senter – muligheter og forutsetninger 2005 FOREDRAG
Samhandling – hva er gode modeller? 2005 FOREDRAG
Gevinster av norsk telemedisin i et systemteoretisk perspektiv? 2005 FOREDRAG
Gevinster av norsk telemedisin – presentasjon av pågående studie 2005 FOREDRAG
Samfunnsmessige sider ved telemedisin i Norge – etikk, deontologi og Organisering (Publisert på engelsk og ukrainsk.) 2005 RAPPORT
Samarbeidets politiske refleksjonsteori (Presentation of paper. 20 pages) 2005 FOREDRAG
Johnsen, E.; RMC and telemedicine for grey-zone patients; new approaches in public policy 2005 FOREDRAG
Benefits from telemedicine in Norway – An examination of available documentation 2006 RAPPORT
Gevinster av norsk telemedisin? 2006 TIDSSKRIFTPUBL
Kronikk: Gevinster av norsk telemedisin? 2006 TIDSSKRIFTPUBL
Gevinster av norsk telemedisin En gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon (utvidet versjon av Høykom-rapport nr. 1 2006) 2006 RAPPORT
Gevinster av norsk telemedisin? En gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon 2006 FOREDRAG
Benefits From Telemedicine In Norway; Lessons To Learn? 2006 FOREDRAG
Telemedicine – best practice in Norway – Norwegian e-health strategies and experiences 2006 FOREDRAG
Organization of telemedicine in Norway – experiences – The NCT project 2006 FOREDRAG
Hjemmebasert oppfølging via TV’n 2008 FOREDRAG
Hjemmebasert og gruppebasert rehabilitering 2008 FOREDRAG
Off-the-shelft devices and Open Source for Low-Cost Personalized Home-based Telemedicine 2009 FOREDRAG
Better assistance from 113 with video-calls during medical emergencies? A qualitative study 2009 FOREDRAG
New e-media and the Handling of the Society of Illness and Health 2009 FOREDRAG
Internett, pasienter og deling av helseinformasjon 2009 FOREDRAG
Ungdom og bruk av nettet: Drukner den forskningsbaserte kunnskapen? 2011 FOREDRAG
Toveis dialog på Facebook, av Sturle Jostein Monstad 2011 MEDIEBIDRAG
Digitale fellesskap som ressurs for å løse helseproblemer 2010 FOREDRAG
Kronikk: Sosiale medier også for helse 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Air Quality systems servicing the chronically ill 2010 FOREDRAG
Home-based rehabilitation and exercising for COPD patients 2010 FOREDRAG
Video calls for dispatcher-assisted cardiopulmonary resuscitation can improve the confidence of lay rescuers - surveys after simulated cardiac arrest 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Digitalt pasientfellesskap som sosial ressurs og tilfredse pasienter som sosiologisk problem 2010 BOKRAPPORTDEL
Study of the ePatient as a provider of health content in the Internet 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Det Sosiale Nettet og helse 2010 BOKRAPPORTDEL
To see or not to see -- Better dispatcher-assisted CPR with video-calls? A qualitative study based on simulated trials 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Study of the ePatient as a provider of health content in the Internet 2008 FOREDRAG
Study of the ePatient as a provider of health content in the Internet 2008 BOKRAPPORTDEL

Elins prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2018 06 Multidose i e-resept: Sluttrapport Trine Strand Bergmo, Elin Johnsen, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Nils Kolstrup
2016 08 Multidose i e-resept: Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner Trine Strand Bergmo, Elin Johnsen, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Nils Kolstrup
2016 07 Kunnskapsoppsummering: Sosial, digital kontakt for å motvirke ensomhet blant eldre Elia Gabarron, Hanne Hoaas, Elin Johnsen
2017 05 Sosial, digital kontakt: Opplæring av eldre – erfaringer fra 2016 Elin Johnsen
2016 04 Multidose i e-resept: Erfaring med multidose med fokus på de skandinaviske landene Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Elin Johnsen, Nils Kolstrup, Anette Vik Jøsendal

Elins faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2018 08 Fra papir til elektronisk ordinering av multidose Trine Strand Bergmo Elin Johnsen