E-health is defined as the use of information and communication technology to improve efficiency, quality and safety in the health and care sector.

Smart teknologi til barn og unge

Ulike apper og verktøy kan gjøre hverdagen både morsommere og enklere for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Men for at kommuner skal kunne tilby slike løsninger, må det flere grep til, mener forsker.

Vi forsker på Helseplattformen

Nasjonalt senter for e-helseforskning følger utviklingen av Helseplattformen tett. Fra 2019 skal vi forske på implementeringen.