E-health is defined as the use of information and communication technology to improve efficiency, quality and safety in the health and care sector.

 

Research News


Nasjonalt nettverk for digital legemiddelhåndtering

Vi vil bygge opp et nettverk innen digital legemiddelhåndtering i Norge. Det er viktig at forskere innen feltet får et forum for å diskutere aktuelle forskningsspørsmål og samarbeid i pågående og fremtidige prosjekter.

Vi forsker på Helseplattformen

Nasjonalt senter for e-helseforskning følger utviklingen av Helseplattformen tett. Fra 2019 skal vi forske på implementeringen.