E-health is defined as the use of information and communication technology to improve efficiency, quality and safety in the health and care sector.

Flere kommuner bruker velferdsteknologi

Stadig flere kommuner prøver ut velferdsteknologi. Det gjelder over halvparten av kommunene i Norge.