Collaborating organisations

Name Type of organization Location
OsloMet
Nordlandssykehuset Helseforetak Bodø
Vestre Viken HF
Helsedirektoratet Myndigheter
Helse Stavanger Helseforetak
Københavns Universitet
University of Oxford
WHO Europe Internasjonal organisasjon København
Høgskulen på Vestlandet Høgskole Bergen
Universitetet i Sørøst-Norge Universitet Kongsberg
Melanomforeningen Interesseorganisasjon Oslo
Sykehuset i Vestfold Helseforetak Tønsberg
Universitetet i Bergen Universitet Bergen
Universitetet i Agder Universitet Kristiansand
Sørlandet sykehus Helseforetak Kristiansand
Helse Vest RHF Helseforetak Stavanger
Universitetet i Stavanger Universitet Stavanger
NTNU Universitet Trondheim
UiT Norges arktiske universitet Universitet Tromsø
Helse Sør-Øst RHF Helseforetak Hamar
Helse Midt-Norge RHF Helseforetak Stjørdal
Helse Nord RHF Helseforetak Bodø
Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus Helseforetak Bergen
Oslo universitetssykehus Helseforetak Oslo
Universitetet i Oslo Universitet Oslo
Universitetssykehuset Nord-Norge Helseforetak Tromsø
Universitetet i Oslo, Institutt for Helse og samfunn, eColab Universitet Oslo
Solli Distrikspsykiatriske Senter (DPS) Helseforetak Bergen
SINTEF Forskningssenter Trondheim
Universitetet i Oslo, Institutt for Helse og samfunn, Avdeling for samfunnsmedisin Universitet Oslo
NTNU, Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin Universitet Trondheim
Universitetet i Stavanger, Institutt for Helsefag Universitet Stavanger
Universitetet i Bergen, Senter for internasjonal helse (SIH) Universitet Bergen
Helse Sør-Øst RHF: FIGI-prosjektet: "Fra IT-siloer til generative infrastrukturer" Helseforetak Hamar
Akershus Universitetssykehus Helseforetak Lørenskog
Sunnaas Sykehus Helseforetak Bjørnemyr
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) Forskningssenter Oslo
NTNU Samfunnsforskning Universitet Trondheim
Helse Midt-Norge IT (Hemit) Helseforetak Trondheim
ACOS Leverandør Straume
Folkehelseinstituttet Forskningssenter Oslo
Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Helseforetak Oslo
Hove Medical Systems AS (HMS) Leverandør Kongsberg
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus as (HSR) Helseforetak Haugesund
Teknova AS Forskningssenter Grimstad
Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) Universitet Bergen
Helse Nord IKT Helseforetak Tromsø
Helse Bergen - Haukeland Universitetssykehus: Klinikken eMestring Helseforetak Bergen
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) Forskningssenter Oslo
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TkS) Forskningssenter Arendal
Sykehuset i Vestfold: Klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR) Helseforetak Tønsberg
Helse Nord-Trøndelag HF (HNFT) Helseforetak Levanger
Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Helseforetak Siggerud
Sørlandet sykehus HF (SSHF), Seksjon for e-helse Helseforetak Kristiandsand
Universitetet i Tromsø: Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) Universitet Tromsø
Simula Research Laboratory Forskningssenter Fornebu
Sykehuspartner HF Helseforetak Drammen
Oslo universitetssykehus: Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Helseforetak Oslo
Kreftregisteret Forskningssenter Oslo
Helse Vest IKT AS Helseforetak Bergen
Universitetet i Agder (UiA): Senter for e-helse og omsorgsteknologi Universitet Kristiansand
UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) Helseforetak Oslo
Universitetet i Oslo: Det medisinske fakultet, Institutt for helse og samfunn, Senter for medisinsk etikk Universitet Oslo
Universitetet i Oslo: Det medisinske fakultet, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Universitet Oslo
Universitetet i Oslo (UiO), Det medisinske fakultet, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for sykepleievitenskap Universitet Oslo
Vestlandsforsking Forskningssenter Sogndal
Nordlandsforskning Forskningssenter Bodø
Cerner Leverandør Oslo
Helse Midt-Norge IT Forskningssenter Son
Agderforskning Forskningssenter Kristiansand
Universitetet i Oslo (UiO), NORMENT KG Jebsen senter for psykoseforskning Universitet Oslo
Universitetet i Oslo (UiO)/Oslo universitetssykehus/Helse Sør-Øst, TIPS Sør-Øst, Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose Universitet Oslo
Universitetet i Oslo: Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin, Avdeling for medisinsk genetikk (AMG) Universitet Oslo
Universitetet i Oslo Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) Universitet Oslo
Avdeling for helsefag, Det medisinske fakultet, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo (UiO) Universitet Oslo
Avdeling for biostatistikk, Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag, del av Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology (OCBE), Universitetet i Oslo (UiO) Universitet Oslo
Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Farmasøytisk institutt Universitet Oslo