Agderforskning

Agderforskning er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt som leverer nyttig oppdragsforskning til samfunn og næringsliv.