Agderforskning

Agderforskning er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt som leverer nyttig oppdragsforskning til samfunn og næringsliv.

Website

http://www.agderforskning.no/

Type of organization

Forskningssenter

Location

Kristiansand

Last updated

17 January 2017