Avdeling for biostatistikk, Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag, del av Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology (OCBE), Universitetet i Oslo (UiO)

Avdeling for biostatistikk driver forskning og undervisning innenfor biostatistikk. Den er en del av Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology (OCBE).