Avdeling for helsefag, Det medisinske fakultet, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo (UiO)

Avdeling for helsefag er et interdisiplinært forskningsmiljø innen medisin og helsevitenskap med nær tilknytning til klinisk virksomhet.