Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet oppsummerer og kommuniserer kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester i Norge og globalt.

Website

https://www.fhi.no/

Type of organization

Forskningssenter

Location

Oslo

Last updated

30 January 2017