Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Frambu er et nasjonalt kompetansesenter med ansvar for 150 sjeldne diagnoser, og er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.