Helse Vest IKT AS

Helse Vest IKT AS leverer utstyr og tenester innanfor IKT-området til spesialisthelsetenesta i Helse Vest.