Hove Medical Systems AS (HMS)

Hove Medical Systems AS (HMS) er produsent og leverandør av journalsystemet System X og vektlegger høy kvalitet på tjenestene, opplæring og kundestøtte. System X dekker behovene for allmennleger, spesialister, flerprofesjonskontorer og klinikker i Norge.

Website

http://www.systemx.no/

Type of organization

Leverandør

Location

Kongsberg

Last updated

24 January 2017