Kreftregisteret

Kreftregisteret skal etablere viten og spre kunnskap som bidrar til å redusere kreftsykdom ved å

  • samle inn og behandle data om krefttilfeller og undersøkelser.
  • drive, fremme og gi grunnlag for forskning.
  • gi råd, veiledning og informasjon om helsehjelp og forebyggende tiltak.