Nordlandsforskning

Nordlandsforskning er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt som jobber innenfor områdene velferd, næring og miljø.