NTNU, Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) ved NTNU driver med forskning og undervisning i de medisinske spesialitetene som utreder og behandler skader og sykdommer i hodet, nervesystemet, sanseorganene, og bevegelsesapparatet.