Oslo universitetssykehus: Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS)

Kjernevirksomheten for Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) er helseforskning kombinert med digitale innovasjoner.