Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) utvikler og driver utdanning, forskning, fagutvikling og informasjonsvirksomhet om barn og unges psykiske helse.

Website

http://www.r-bup.no/

Type of organization

Helseforetak

Location

Oslo

Last updated

24 January 2017