Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) utvikler og driver utdanning, forskning, fagutvikling og informasjonsvirksomhet om barn og unges psykiske helse.