Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL)

Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) organiserer kvalitetsarbeid på norske legekontor.