Simula Research Laboratory

Simula Research Laboratory driver langsiktig forskning innen kommunikasjonsteknologi, vitenskapelige beregninger og programvareutvikling.