Solli Distrikspsykiatriske Senter (DPS)

Solli DPS er en privat ideell virksomhet som tilbyr behandling til personer over 18 år med psykiske lidelser.