Sunnaas Sykehus

Sunnaas sykehus er ett av Europas største spesialsykehus for medisinsk rehabilitering.