Sykehuset i Vestfold: Klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR)

Klinikk psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold skal gi befolkningen et helhetlig behandlingstilbud for psykiske lidelser og rusmisbruk på spesialistnivå.