Teknova AS

Teknova AS er et teknisk-industrielt uavhengig forskningsinstitutt, som bidrar til økt anseelse og innflytelse for Agder-regionen både nasjonalt og internasjonale.