Teknova AS

Teknova AS er et teknisk-industrielt uavhengig forskningsinstitutt, som bidrar til økt anseelse og innflytelse for Agder-regionen både nasjonalt og internasjonale.

Website

http://www.teknova.no/

Type of organization

Forskningssenter

Location

Grimstad

Last updated

17 January 2017