UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO)

Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer og sykepleiere.

Website

http://www.tyrili.no/

Type of organization

Helseforetak

Location

Oslo

Last updated

24 January 2017