UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO)

Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer og sykepleiere.