Universitetet i Agder (UiA): Senter for e-helse og omsorgsteknologi

Senter for e-helse og omsorgsteknologi er en strategisk satsing ved Universitetet i Agder (UiA), som driver praksisnær brukerorientert forskning og behovsdrevet utvikling.