Universitetet i Bergen, Senter for internasjonal helse (SIH)

Senter for internasjonal helse har som formål å inititere og fremme utdanning og forskning som har relevans for viktige helseproblemer i utviklingsland.