Universitetet i Oslo: Det medisinske fakultet, Institutt for helse og samfunn, Senter for medisinsk etikk

Senter for medisinsk etikk (SME) jobber med medisinsk og helsefaglig etikk gjennom forskning, undervisning og formidling