Universitetet i Oslo, Institutt for Helse og samfunn, Avdeling for samfunnsmedisin

Forskningsprosjektetet Åpen e-journal – en ny aktør i helsetjenesten ved avdeling for samfunnsmedisin er et doktorgradsprosjekt i planleggings-/oppstartsfasen som skal studere hvordan tilbudet om digital tilgang til egen sykehusjournal for pasienter integreres i den eksisterende helsetjenesten og hvilke forståelser, forventninger og erfaringer helsepersonell og pasienter har knyttet til tilbudet.