Universitetet i Oslo, Institutt for Helse og samfunn, eColab

UiO:eColab (eCollaboration Laboratory) er avansert forskningsinfrastruktur som primært kommer til anvendelse i forskningsprosjekter i pimærhelsetjenesten.