Universitetet i Oslo (UiO), Det medisinske fakultet, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for sykepleievitenskap

Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo forsker på e-helse innenfor praksisutvikling og innovasjon.