Universitetet i Oslo (UiO), NORMENT KG Jebsen senter for psykoseforskning

NORMENT KG Jebsen senter for psykoseforskning identifiserer og karakteriserer nevrobiologiske, genetiske, psykologiske og miljømessige faktorer som bidrar til utvikling og forløp av alvorlige psykiske lidelser.