Vestlandsforsking

Vestlandsforsking er eit regionalt forskingsinstitutt som utfører forsking og utvikling for næringsliv og offentleg sektor.

Website

http://www.vestforsk.no/

Type of organization

Forskningssenter

Location

Sogndal

Last updated

17 January 2017