Vestlandsforsking

Vestlandsforsking er eit regionalt forskingsinstitutt som utfører forsking og utvikling for næringsliv og offentleg sektor.