Webinarer

Webinar 27.11.20: Lukket legemiddelsløyfe

Helse Sør-Øst har som mål å øke pasientsikkerheten gjennom etablering og bruk av en regional standard for lukket legemiddelsløyfe (LLS) med elektronisk verifikasjon. En god løsning for LLS skal også effektivisere legemiddelhåndteringen. På dette webinaret får du fersk kunnskap om hvordan de jobber med LLS i Helse Sør-Øst.

#1: Alvorlig og fatale feilmedisineringer på sykehus

Alvorlig og fatale feilmedisineringer på sykehus presenteres av Alma Mulac, stipendiat MPharm, Universitetet i Oslo.

#2: Lukket legemiddelsløyfe i Helse Vest - Mer enn teknologi

Lukket legemiddelsløyfe i Helse Vest - Mer enn teknologi presenteres av Eva C. Backer, rådgiver, avdeling for arkitektur, portefølje og innovasjon, Helse Vest IKT.

#3: Strekkodeassistert legemiddeladministrering (SALA)

Strekkodeassistert legemiddeladministrering (SALA) presenteres av Rune Kristiansen, MSc, rådgiver Fag og Kompetanse/Klinisk IKT, Sykehuset Østfold HF.

#4: Forskning på innføring av pasientens legemiddelliste i kommunehelsetjenesten

Forskning på innføring av pasientens legemiddelliste i kommunehelsetjenesten - status, erfaringer og utfordringer presenteres av Unn Sollid Manskow og Truls Tunby Kristiansen, forskere ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, Tromsø.

#5: Regional standard for Lukket Legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst

Status for prosjekt RKL Regional standard for Lukket Legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst presenteres av Arve Melum, prosjektleder, Helse Sør-Øst.

#6: Fra telefaks til elektronisk forskrivning av multidose - hvordan påvirkes denne overgangen av uoverensstemmelser i legemiddellistene?

Temaet Fra telefaks til elektronisk forskrivning av multidose - hvordan påvirkes denne overgangen av uoverensstemmelser i legemiddellistene? - presenteres av Anette Vik Jøsendal, PhD-student, Nasjonalt senter for e-helseforskning og Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

#7: Fem tiltak på Haraldsplass for å gi pasienten riktige ledemidler

Temaet presenteres av Petter Thornam, Fagdirektør, Haraldsplass Diakonale Sykehus.

#8: Tilrettelagt medisininformasjon

Temaet Tilrettelagt medisininformasjon presenteres av Anne Moen, Professor ved UiO og Nasjonalt senter for e-helseforskning og koordinator for Gravitate-Health Public-Private Partnership.

#9: Hvordan gi legene bedre kunnskap om samstemming av legemidler for å oppnå økt pasientsikkerhet?

Temaet presenteres av Kristin Fladstad Heier, klinisk farmasøyt ved Sykehuset Østfold Kalnes.

#10: Helseplattformen: Innføring av en felles elektronisk pasientjournal i Midt-Norge

Temaet presenteres av Janne Kutschera Sund og Liv Johanne Wekre, Helseplattformen.

 

For more information, contact:

This page was last updated:

26 April 2021