Folkehelsekonferansen 2018


FOLKEHELSE I EN NY TID

FOLKEHELSEARBEIDET MØTER EN DIGITAL VERDEN Teknologien og sosiale medier har kommet for å bli, og utvikler seg hele tiden. Hvordan påvirkes folkehelsen av dette, og kan folkehelsearbeidet løses på en ny måte? 


FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV FOR ALLE? Det snakkes stadig om at mer fysisk aktivitet i skolen og i nærmiljøet er løsningen på mange folkehelseutfordringer. Hvordan skaper vi større folkehelseeffekt? Og klarer vi å nå alle?


10.16 - 10.17 2018
Bergen
Folkehelseforeningen, Folkehelseinstituttet, Hordaland Fylkeskommune, Bergen Kommune, Idrettscampus Bergen
http://folkehelsekonferansen.no/