Helseplattformen

 

This page was last updated:

4 October 2018

For more information, contact:

Rune Pedersen Rune Pedersen

Gunn-Hilde Rotvold Gunn-Hilde Rotvold

Omid Saadatfard Omid Saadatfard

 

Helseplattformen: Nyheter


 

Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018

Det ble holdt en workshop i tilknytning til EHiN 2018 om forskning på Helseplattformen. Målet med workshopen var å styrke nettverk og samarbeid mellom relevante forskningsmiljø på e-helse, for å utvikle felles følgeforskning på implementering av Helseplattformen. Her på siden kan du laste ned foredrag og se oppsummering av workshop'en.


Program

Tid

Registrering

10:45 – 11:00

Introduksjon og fokus for dagen

11:00 – 11:45

Velkommen (Stein Olav Skrøvseth, NSE)

11:00 – 11:05

Workshopsagenda og effektmål (Rune Pedersen, NSE)

11:05 – 11:10

Status og framdrift Helseplattformen (Liv Johanne Wekre, Helseplattformen)

11:10 – 11:20

Kunnskapsbehov for felles journal- og samhandlingsløsning i Én innbygger – én journal
(Hallvard Lærum, Direktoratet for E-helse)

11:20 – 11:30

Effekten av Helseplattformen (Arild Faxvaag, NTNU og St Olavs Hospital)

11:30 – 11:45

Helsedata og analyse: Hvilken forskning kan Helseplattformen ha nytte av?

11:45 – 12:30

Hvordan kan data fra EPJ benyttes for avansert beslutningsstøtte?
(Anne Torill Nordsletta, NSE)

11:45 – 12:00

Dataanalyse i HUNT Cloud (Oddgeir Lingaas Holmen, NTNU)

12:00 – 12:15

SINTEF helsedataprosjekter (Ingerid Reinertsen, SINTEF)

12:15 – 12:30

Lunsj

12:30 – 13:15

Samhandling mellom pasient, primær og spesialisthelsetjeneste

13:15 – 14:00

Verdiskapende Digtialt støttede samhandlingstjenester – hva er det?
(Gro Rosvold Berntsen, NSE)

13:15 – 13:30

Hvordan beskrive pasientreisen med et språk som alle forstår?
(Ragnhild Halvorsrud, SINTEF)

13:30 – 13:45

En helhetlig plan for pasientreisen – hvordan optimalisere arbeidsflyten slik at planen kan virkeliggjøres?
(Frode Strisland, SINTEF)

13:45 – 14:00

Kaffepause

14:00 – 14:15

Velferdsteknologi

14:15 – 15:00

Muligheter med velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Undine Knarvik, NSE)

14:15 – 14:30

Velferdsteknologi og eHelse i Agder
(Cecilie Karlsen og Ragni MacQueen Leifson, UiA)

14:30 – 14:45

Trøndelagsløftet: Velferdsteknologi for et samlet Trøndelag (Kirsti Fossland Brørs, Trondheim kommune)

14:45 – 15:00

Erfaringer fra Norge og Danmark

15:00 – 15:45

Preparing for the implementation of the Epic EPR in Norway drawing on experiences from Denmark (Gunnar Ellingsen, NSE)

15:00 – 15:15

KONPAS. Følgeforskning på Helseplattformen (Dag Svanæs, NTNU)

15:15 – 15:30

Klinikernes erfaringer med brug af helse it systemer i Danmark
(Christian Nøhr, NTNU)

15:30 – 15:45

Kaffepause

15:45 – 16:00

Paneldebatt: Hva er utfordringer med å følgeforske på implementering av store prosjekter som Helseplattformen?

16:00 – 17:30

Oppsummering/referat av paneldebatt