Medical monitoring over distance

Pasienter med kroniske lidelser kan få oppfølging hjemmefra via et nettbrett eller mobil sensorteknologi. Dette kalles Medisinsk avstandsoppfølging og er en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Helsepersonell følger med på målingene via en responstjeneste. Teknologien gir rom for at de kan veilede pasienten og sette inn tiltak når det er behov for det.

Tjenesten er organisert sammen med kommunene og målgruppen er kronisk syke pasienter. For at de skal få medisinsk avstandsoppfølging må de ha medium til høy risiko for en forverring, eller at sjansen er stor for å bli innlagt på sykehus igjen. De kan også et generelt behov for helse- og omsorgstjenester. Mobile helseverktøy – såkalt m-helse, har lignende teknologi med apper og sensorer. Men i motsetning til medisinsk avstandsoppfølging, kan disse brukes av alle.

 

For more information, contact:

Gro Berntsen Gro Berntsen

Paolo Zanaboni Paolo Zanaboni

Gunn-Hilde Rotvold Gunn-Hilde Rotvold

This page was last updated:

22 October 2019

 

Medical monitoring over distance: News