Stipendiat i informatikk


Nasjonalt senter for e-helseforskning har ledig en stilling som stipendiat i informatikk. Stipendiaten vil jobbe i prosjektet «Flexible Assertive Community Treatment (FACT): How is the model adapted and implemented in different Norwegian contexts?». Søknadsfrist: 12. april.

Seniorforsker Terje Solvoll. Foto: Nasjonalt senter for e-helseforskning
Seniorforsker Terje Solvoll. Foto: Nasjonalt senter for e-helseforskning

Målet med prosjektet er å studere hvordan samhandlingsmodellen FACT kan brukes i en norsk sammenheng, samt se på nytten for pasienter. Modellen er utviklet i Nederland og USA, med andre organisatoriske, strukturelle og geografiske rammebetingelser enn i Norge. Målgruppen er personer med alvorlige psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og de som har store og sammensatte tjenestebehov.

Søknadsfrist: 12. april 2019.

Vi tilbyr:
  • Moderne utstyr og lokaler i SIVA Innovasjonssenter i Tromsø
  • Utfordrende og spennende oppgaver i et tverrfaglig miljø
  • Kandidaten blir en del av en etablert forskningsgruppe
  • Lønn etter avtale
Kontaktpersoner:

Monika Johansen, avdelingsleder. E-post: email hidden; JavaScript is required

Terje Solvoll, seniorforsker og hovedveileder. E-post: email hidden; JavaScript is required

Conceição Granja, seniorforsker og biveileder. E-post: email hidden; JavaScript is required

Du søker på stillingen her.